Sista droppen

JHL har från början av oktober bedrivit en politisk arbetskonflikt eftersom landets regering har velat försvaga arbetstagarnas ställning. Som resultat av strejkerna drog regeringen tillbaka sitt förslag om att underlätta uppsägningar i företag med högst 10 anställda och bjöd in centralförbunden till förhandlingsbordet.

Då landets regering ville försvaga arbetstagarnas ställning, skred JHL i början av oktober till en politisk arbetskonflikt för att förhindra försämringarna. Till följd av övertids- och skiftbytesförbuden och den därpå följande strejken drog regeringen tillbaka sitt förslag att underlätta uppsägningar i företag med högst 10 anställda. Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer formulerade tillsammans den så kallade motiveringsdelen till uppsägningslagen.

Förslaget som ska ges till riksdagen har behandlats inom ramen för trepartsförhandlingar (artikeln på finska) och beredningen ger en tillräcklig säkerhet om att paragrafförändringen i arbetsavtalslagen och de motiveringar som förtydligar den är enhetliga. Ändringarna i lagen och motiveringarna klargör den nuvarande lagstiftningen.

JHL har avslutat förberedelserna av stridsåtgärder

JHL:s styrelse har beslutat avsluta förberedelserna av stridsåtgärder tillsvidare. En förutsättning för beslutet är att lagförslaget ges till riksdagen i den form som det beretts inom trepartssamarbetet.

Fackrörelsens politiska strejker fick regeringen att ändra sitt ursprungliga lagförslag på ett betydande sätt. Dessutom förkortades karenstiden i fall av uppsägning av personliga skäl från 90 till 60 dagar och aktiveringsmodellen tas till ny bedömning inom ramen för trepartssamarbetet. Avsikten är också att den så kallade modellen för aktivt arbetssökande, dvs. aktiveringsmodell två, ska beredas inom trepartssamarbetet.

Se också ”Den politiska arbetskonflikten är tillsvidare över, fackförbunden stoppade nedmonteringen av uppsägningsskyddet

Ansökningstiden för ansökan om strejkbidrag har löpt ut

Ansökningstiden för ansökan om strejkbidrag löpte ut 23.11. Inga nya ansökningar tas längre emot.

Ansökningarna behandlas som bäst och en stor del av bidragen har redan betalats ut.