Åland

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å företräder omkring 900 JHL-medlemmar inom den offentliga sektorn på Åland.

JHL-samorganisation på Åland

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å är en av JHL:s 18 samorganisationer. FOA-Å är en förhandlingsorganisation för både kommunalt och landskapsanställda på Åland.

FOA-Å företräder omkring 900 JHL-medlemmar inom den offentliga sektorn på Åland. Samorganisationen har tre medlemsföreningar.

FOA-Å förhandlar och ingår avtal

Den åländska självstyrelselagen innebär att Åland har sina egna centrala och lokala avtal.

De centrala avtalen bygger på tjänste-och arbetskollektivavtal som har förhandlats fram på riksnivå.  Avikelser görs för att avtalen ska lämpa sig för de åländska förhållanden men även andra egna bestämmelser finns.

Det finns 16 åländska kommuner och sex kommunalförbund, där FOA-Å förhandlar lokalt.

Centrala kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal förhandlas och ingås med Kommunala avtalsdelegationen KAD.

För de landskapsanställda förhandlas och ingås tjänstekollektivavtal om allmänna bestämmlser samt om anställnings villkoren för Ålands hälso- och sjukvårs anställda (ÅHS) med Ålands landskapsregring och ett separat kollektivavtal för arbetsavtalsanställda vid landskapets trafikavdelning JHL 408.

FOA-Å:s ledning

FOA-Å:s styrelse väljs för två år och den leds av ordförande Jan Lindholm. FOA-Å har en heltidsanställd verksamhetsledare: Evelyn Joelsson-Påvals.

JHL-föreningar på Åland

  • Ålands kommunalanställda JHL 214
  • Ålands landskapsanställda JHL 218
  • Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408

FOA-Å:s kansli

Öppettider
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00

Adress
Norragatan 26/1
22100 Mariehamn

Telefon
(018) 16976

E-post
info@foa.ax

Webbplats

Se särskilt informationsbreven, som innehåller aktuell avtals- och annan information.

Förhandlingsparter