Sydvästra Finland

JHL:s regionkontor i Egentliga Finland och Satakunta sammanslogs den 1 januari 2021 och kallas i fortsättningen Sydvästra Finlands regionkontor. Kontoren betjänar medlemmar och föreningar i Egentliga Finland, Satakunta och på Åland.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Sydvästra Finlands regionkontor

Verksamhetsstället i Åbo

Allégatan 6 A, 20100 Åbo
Tfn 010 7703 700

Kontoret har öppet vardagar 9.00–15.00
E-postadresser i form: fornamn.efternamn@jhl.fi
Kontorets e-postlåda v-s@jhl.fi

Verksamhetsstället i Björneborg

Isolinnankatu 24, 5 vån.
28100 Björneborg
tfn 010 7703 670

Kontoret har öppet vardagar 9.00–15.00
E-postadresser i form: fornamn.efternamn@jhl.fi
Kontorets e-postlåda satakunta@jhl.fi

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst mån-tor kl. 10.00–14.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhlkassa.fi

Postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors