Sydöstra Finland

Sydöstra Finlands regionkontor betjänar medlemmar och föreningar i Södra Karelen, Kymmenedalen och Södra Savolax.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Sydöstra Finlands regionkontor

Kauppakatu 40 D
53100 VILLMANSTRAND
Växel 010 7703 550
Faxi 010 7703 591

Kontoret har öppet vardagar 9.00–15.00
E-postadresser i form: fornamn@efternamn@jhl.fi
Kontorets e-postlåda kaakkois-suomi@jhl.fi

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst vardagar 9.00–14.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhlkassa.fi

Postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors