Södra Finland

Södra Finlands regionkontor betjänar medlemmar och föreningar i huvudstadsregionen, Nyland, Egentliga Tavastaland och Päijänne Tavastaland.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Södra Finlands regionkontor

Sörnäs strandväg 23, 2 vån.
00500 Helsingfors
tfn 010 7703 331, fax 010 7703 434
e-post: etelasuomi@jhl.fi

Rådgivning i anställningsfrågor
Anställningsrådgivning tfn 010 7703 311
Välj område 1, Södra Finlands område

Regionontoret är öppet må-ti samt to-fre kl. 9-15
(på onsdagar är kontoret stängt)

Undantag i öppettiderna:
regionkontoret är stängt:
21 – 23.5.2019
30 – 31.5.2019
12 – 14.6.2019

Södra Finlands regionkontor, kontaktuppgifter och ansvarsområden (på finska)
(ansvarsområdena uppdateras i maj 2019)

Bekanta dig med vår broschyr (på finska)

Södra Finlands regionkontorpå Facebook (på finska)

Södra Finlands regionkontors nyheter (på finska)

Södra Finlands regionkontors personal (på finska)

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst vardagar 9.00 – 14.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhl.fi
Webbkassan eWertti och telefonkassan eEmeli betjänar varje dag, 24 timmar per dygn.

A-kassans postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors