Österbottens skolning – och infotillfälle

Regionens egna kurser och tillfälle i Österbotten

Vi kommer att skicka till föreningar inbjudan till kurser vi arrangerar själv i regionen. Vi önskar att förenigen informerar medlemmar och aktiva.