Lappland

Lapplands regionkontor betjänar medlemmar och föreningar i Lappland.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Lapplands regionkontor

Rovakatu 20-22 A
96200 Rovaniemi
tfn 010 7703 600
faksi 010 7703 601

Kontoret har öppet vardagar 9.00–15.00
E-postadresser i form: fornamn@efternamn@jhl.fi
Kontorets e-postlåda lappi@jhl.fi

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst vardagar 9.00–14.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhlkassa.fi

Postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors