Inre Finland

Regionkontoret betjänar medlemmar och föreningar i Birkaland och Mellesta Finland.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Inre Finlands regionkontor

Kalevantie 2 33100 Tammerfors
tfn 010 7703 620 
sisa-suomi@jhl.fi

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst vardagar 9.00 – 14.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhlkassa.fi

Postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors