Strejkanvisningar för strejken vid Arkea

Arbetskonflikten vid Arkea är slut. JHL och Arkea har slutit ett lokalt avtal som träder i kraft från ingången av år 2020.

JHL ordnade en tredagarsstrejk som omfattde arbetstagare vid Arkea Oy, Åbo stad och bolags som ägs av Åbo stad, dvs. Åbo Energi, Kuntec, Kaarea, Kaarean Kunnossapito, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Åbo Hamn, Turun Kaupunkiliikenne, Turun Seudun Vesi, Åbo Vattenförsörjning och Turun Seudun Puhdistamo.

Strejken började onsdagen den 27.11.2019 kl. 00.00. Strejken slutade fredagen den 29.11.2019 klockan 24.00.

Anvisning för ansökan om strejkbidrag

Vem beröde strejken?

Strejken berörde allt arbete som utförs av JHL-medlemmar som arbetar vid Arkea Oy, Åbo stad och bolag som ägs av Åbo stad.

Bolagen är: Åbo Energi, Kuntec, Kaarea, Kaarean Kunnossapito, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Åbo Hamn, Turun Kaupunkiliikenne, Turun Seudun Vesi, Åbo Vattenförsörjning och Turun Seudun Puhdistamo.

Strejken gällde inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle ha medfört fara för liv, hälsa eller egendom.

Medlemmar i andra fackförbund eller personer som inte är medlemmar i något fackförbund fick inte utföra strejkbelagt arbete.

Åtgärder före strejken

 • Jobba inte in strejkdagarnas arbete på förhand. Lämna inte heller arbetsuppgifter ogjorda som normalt hör till ditt arbete före strejken.

Åtgärder under strejken

 • När strejken börjat ska du under inga omständigheter gå till arbetet. Förbudet gäller alla arbetsskiftskift som inleds under strejken.
 • Arbetstagarna behöver inte vara i någon kontakt med arbetsgivaren under strejken.
 • Följ med JHL:s webbsidor, kanaler i sociala medier, medlemsbrev och övrig informering.

Utför inte strejkbelagt arbete!

Åtgärder efter strejken

Strejken avslutas fredagen den 29.11.2019 kl. 24.00, så man går till arbetet till följande skift som inleds därefter.

Se också frågor och svar om stridsåtgärder och strejker

Kom ihåg:

Arbetsgivaren får inte pressa dig för att du är medlem i fackförbundet. Du kan öppet och modigt konstatera att du iakttar fackförbundets organisationsbeslut. Ta genast kontakt med förtroendemannen, föreningens representant eller regionkontoret om du upplever påtryckning eller hotfulla situationer.

Strejken är en grundläggande rättighet och du har rätt att delta i den. Du kan inte råka ut för påföljder på grund av att du deltar i strejken. En strejk som stridsåtgärd är alltid en tvist mellan fackförbundet och arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan försöka rekrytera medlemmar i andra fackförbund, personer som inte är medlemmar i något fackförbund eller utomstående för att utföra strejkbelagt arbete. Arbetsgivaren kanske också säger att deltagande i strejken är frivilligt eller försöker förhindra deltagande i strejken. Arbetsgivaren kan också påstå att cheferna inte kan höra till samma förbund som medarbetarna.

Bästa sättet att avvärja arbetsgivarens motåtgärder är att skaffa och framföra korrekt information om strejken, dess orsaker och strejkrätten.

Strejkbidrag

JHL betalar 70 euro/dag i strejkbidrag till sina strejkande medlemmar. För att erhålla bidrag ska medlemsavgiften vara betald och medlemmen ska följa de beslut och anvisningar som förbundet ger ut.

Vid JHL:s torgevenemang 27.11.2019 kl. 10.30–13 delas blanketter för ansökan om strejkbidrag ut. JHL:s regionkontor ordnar strejkkaffe fredagen den 29.11 klockan 9-15. Då kan du lämna in din ifyllda strejkbidragsansökan till regionkontoret. Regionkontoret finns på Allégatan 6 A i Åbo. Ingången finns i hörnet av Allégatan och Eriksgatan.

Om du är förhindrad att delta i evenemanget eller bor på långt avstånd kan du antingen fylla i den elektroniska blanketten eller skriva ut, fylla i och posta pappersblanketten. Notera att blanketterna finns tillgängliga först från och med fredagen den 29.11.

Elektronisk balnkett för ansökan om strejkbidrag för JHL-medlemmar (på finska)

JHL-medlemmar som jobbar vid Arkea, gör så här om du använder den utskrivbara bidragsblanketten:

 • om du är medlem i Arkean työntekijät JHL ry 864, lämna in den ifyllda blanketten till din egen förening
 • om du är medlem i någon annan JHL-förening, lämna in blanketten till JHL:s regionkontor i Egentliga Finland.

Om du är medlem i ett annat FFC-anslutet fackförbund och deltar i strejken

 • lämna in din ifyllda blankett till JHL:s regionkontor i Egentliga Finland

Utskrivbar blankett för ansökan om strejkbidrag (.xls)

Ansök om strejkbidrag senast 16.12.2019.

Den del av strejkbidraget som överstiger 16 euro är skattepliktig inkomst. Skatten dras av i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar. Du behöver inte sända ditt skattekort till förbundet.

Medlemmar i andra FFC-anslutna fackförbund (till exempel medelemmar i PAM), ansöker om strejkbidrag från JHL.

Var får man information?

Om du har frågor om strejken som du inte hittar svar på på webbplatsen, ta kontakt med din egen förtroendeman eller strejkjouren.

Numren är bemannade:

 • tisdag 26.11 kl. 12-21
 • onsdag 27.11 kl. 07–17
 • torsdag 28.11 kl. 08-17
 • fredag 29.11 kl. 08–15

Numret är bemannat:

 • tisdag 5.11 kl. 15–19
 • onsdag 6.11 kl. 7–15
 • torsdag 7.11 kl. 08–15
 • fredag 8.11 kl. 4–8.3 kl. 8–15

Strejkjourens telefonnummer är:

Lita endast på information som kommer via fackförbundet och strejkorganisationen.

Jourtelefon för JHL-medlemmar som jobbar vid Arkea och Kaarea

Om du är osäker på om strejken berör dig eller om du har frågor beträffande strejken som du inte hittar svar på på JHL:s webbplats, ta kontakt med din egen förtroendeman eller

strejkjouren

 • 046 6806 851
 • 044 969 7112
 • 044 969 7113
 • Samföreningen jourar på nummer 041 756 3163.

Jourtelefon för JHL-medlemmar som jobbar vid Åbo stad

Om du är osäker på om strejken berör dig eller om du har frågor beträffande strejken som du inte hittar svar på på JHL:s webbplats, ta kontakt med din egen förtroendeman eller

strejkjouren

 • 044 930 0993
 • 044 930 0978
 • 044 930 0974.
 • Samföreningen jourar på numret 041 756 3163.

JHL-medlemmar som jobbar vid bolag som ägs av Åbo stad:

Om du är osäker på om strejken berör dig eller om du har frågor beträffande strejken som du inte hittar svar på på JHL:s webbplats, ta kontakt med din egen förtroendeman eller

strejkjouren

 • 044 930 0993, 044 930 0978 eller 044 930 0974.

Lita endast på information som kommer via fackförbundet och strejkorganisationen.

Följ med förbundets information via webbplatsen och some-kanalerna!     

Kontrollera att dina kontaktuppgifter i e-tjänsten mittJHL är uppdaterade (e-post, telefonnummer, arbetsgivare, arbetsplats, yrke).

I en strejksituation använder vi den personliga e-postadressen och telefonnumret för att hålla kontakt med medlemmarna.