Lokalt avtal vid Arkea

Kollektivavtalstvisten som pågått hela hösten vid Arkea fick äntligen en lösning i december efter att JHL-medlemmarna vid Arkea försvarat sina anställningsvillkor med två strejker. Arkea återgår som medlem i AVANITA-Arbetsgivarna och det lokala avtalet träder i kraft från ingången av år 2020.

JHL stred i månader för att arbetstagarna vid Arkea också i fortsättningen ska ha anständiga anställningsvillkor.  Tvisten inleddes redan i september, då bolaget meddelande att man ämnar byta kollektivavtal.

Ansök om strejkbidrag senast 16.12

JHL tackar alla som försvarade anställningsvillkoren med strejk. JHL tackar alla som försvarade anställningsvillkoren med strejk. Kom ihåg att ansöka om strejkbidrag senast 16.12.

Anslut dig till JHL – fackförbundet som försvarar dina anställningsvillkor!

Vad hände egentligen vid Arkea?

Tvisten om anställningsvillkor började i september 2019 då Arkea, som är ett bolag som producerar kosthålls- och fastighetstjänster, meddelade att man byter arbetsgivarförbund och överför bolagets arbetstagare till ett billigare kollektivavtal. JHL motsatte sig kollektivavtalsshoppingen med två strejker.

JHL:s strejk vid Arkea i Åbo.
BILD: RONI LEHTI

Förhandlingarna om anställningsvillkor var besvärliga. Till slut nådde man ett avtal den 5 december och Arkea beslutade återgå som medlem i AVAINTA-Arbetsgivarna.

Ett lokalt avtal har slutits vid Arkea. Förhandlingarna var svåra. Avtalet tryggar arbetstagarnas centrala anställningsvillkor. Tillämpningen av kollektivavtalet för Avainta-Arbetsgivarna innebär att bland annat lönerna jämte erfarenhetstillägg, semestrarna och sjukledigheterna med lön förblir oförändrade i fortsättningen.

Svidande nyheter från Arkea i september

Arkea meddelade i september att bolaget ämnar byta till ett billigare kollektivavtal, i klarspråk bedriva kollektivavtalsshopping. Om förändringen genomförs kommer totalinkomsten att sjunka kännbart för de redan från förut lågavlönade arbetstagarna.

Enligt en försiktig bedömning skulle inkomsterna ha sjunkit med cirka 15-30 procent beroende på arbetsförhållandets längd, arbetsuppgifter och arbetstiden (artikeln på finska).

JHL fördömde kraftigt Arkeas hårda avsikter att försämra anställningsvillkoren. Försämrade arbetsvillkor varken förbättrar servicens kvalitet eller höjer effektiviteten.

JHL strejkade 6–8.11

JHL blev tvunget att försvara anställningsvillkoren vid Arkea med en strejk eftersom bolaget inte på allvar förhandlade om anställningsvillkoren. JHL godkände inte att de egna medlemmarnas anställningsvillkor försämras.

Strejken vid Arkea varade från 6 till 8 november.  Torsdagen den 7.11 inbjöd Arkea till fortsatta förhandlingar.

Åbo stad och Arkea tvingar JHL att inleda en ny strejk

Åbo stads koncernsektion vägrade i november diskutera Arkeas tvist om anställningsvillkor. Enligt sektionen fanns ingen anledning att förhandla. JHL tvingades för andra gången ta strid för sina medlemmars anställningsvillkor vid Arkea med en strejk. JHL inledde en tredagarsstrejk onsdagen den 27 november. Utöver arbetstagarna vid Arkea strejkade JHL-medlemmar som arbetar vid Åbo stad och stadens bolag.

Läs nyheten: Åbo stad och Arkea tvingar JHL att inleda en ny strejk (26.11.2019)

Bild från JHL:s strejk vid Arkea i Åbo.
BILD: RONI LEHTI

Förhandlingarna i november var spel för gallerierna

Tisdagen den 12 november framkom att Arkea inte i något skede velat föra verkliga förhandlingar om sina arbetstagares arbetsvillkor. Bolaget som under strejken hade inbjudit till nya förhandlingar meddelade att det inte har mandat att förhandla om någonting.

Läs nyheten.

Arkea har årligen kammat hem miljonvinster

Arkea motiverade sin kollektivavtalsshopping med att bolagets resultat i år inte når upp till målsättningarna. Bolaget går inte med på att ge ut siffrorna för år 2019.

Arkeas rörelsevinst år 2018 var enligt bokslutet över 1,36 miljoner euro. Bolaget har gjort miljonvinster årligen från år 2012.

Arkea har i åratal kammat hem miljonvinster.

Nyheter om Arkea

Alla nyheter finns inte på svenska.