Hårda bud

Arkea avser byta ut kollektivavtalen till billigare avtal och skära ner sina arbetstagares inkomster med hundratals euro. JHL motsätter sig denna fräcka kollektivavtalsshopping med en tre dagars strejk 6–8 november. JHL är också berett på nya åtgärder eftersom förhandlingarna som inleddes pånytt genast avbröts.

Arkeas förhandlingar var endast lurendrejeri – JHL är berett på snabba nya åtgärder

Tisdagen den 12 november framkom att Arkea inte i något skede har velat föra verkliga förhandlingar om sina arbetstagares arbetsvillkor. Under den pågående strejken skickade bolaget ut en begäran om förhandlingar, men meddelade den 12.11 att bolaget inte har mandat att förhandla om någonting.

JHL är berett att förstärka och utvidga de organisationsmässiga åtgärderna.

Läs pressmeddelandet här.

JHL strejkade 6-8.11

Vad handlade strejken om? JHL blev tvunget att försvara arbetsvillkoren för sina medlemmar som jobbar vid Arkea eftersom Arkea aldrig förhandlade om arbetsvillkoren på allvar. JHL godkände inte att  de egna medlemmarnas arbetsvillkor trampas ner.

JHL-medlemmarna vid Arkea strejkade 6-8.11. Torsdagen den 7.11 begärde Arkea fortsatta förhandlingar med JHL.

Bli medlem i JHL – fackförbundet som försvarar dina arbetsvillkor

Underteckna adressen för att motsätta dig kollektivavtalsshopping

Visa ditt konkreta stöd för arbetstagarna vid Arkea. Genom att underteckna adressen visar du att kollektivavtalsshopping inte är okej vid Arkea eller någon annanstans.

https://www.adressit.com/arkean_tyoehtosopimus-shoppailu_estettava

Vad händer vid Arkea?

Arkea meddelade i september att bolaget ämnar byta till ett billigare kollektivavtal, i klarspråk bedriva kollektivavtalsshopping. Om förändringen genomförs kommer totalinkomsten att sjunka kännbart för de redan från förut lågavlönade arbetstagarna. Enligt en försiktig bedömning sjunker inkomsterna med cirka 15-30 procent beroende på arbetsförhållandets längd, arbetsuppgifter och arbetstiden (artikeln på finska). Bolaget har inte i offentligheten gått ut med information om huruvida man fortsättningsvis ämnar byta till det billigare kollektivavtalet.

JHL fördömer kraftigt Arkeas hårda avsikter att försämra arbetsvillkoren. Bolagets agerande är kortsiktig och omoralisk kollektivavtalsshopping. Försämrade arbetsvillkor varken förbättrar servicens kvalitet eller höjer effektiviteten.

Vad gör JHL för att förbättra arbetsvillkoren?

JHL står inte bredvid och ser på då medlemmarnas arbetsvillkor trampas ner. Förbundet förhandlade i två veckors tid med Arkea om de kommande arbetsvillkoren. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine träffade före förhandlingarna Åbo stads biträdande stadsdirektör. Arkea är ett fastighets- och kosthållsbolag som nästan helt ägs av Åbo stad.

Förhandlingarna var resultatlösa eftersom Arkea inte på allvar deltog i förhandlingarna om arbetsvillkor med JHL. Nu förbereder förbundet sig för organisationsmässiga åtgärder i Åbo.

Anslut dig till JHL, som försvarar dina arbetsvillkor!

Arkea motiverar de försämrade arbetsvillkoren med sin ekonomiska situation. I verkligheten har Arkea årligen kammat hem miljonvinster.

Arkea har årligen kammat hem miljonvinster

Arkea motiverar sin kollektivavtalsshopping med att bolagets resultat i år inte följer målsättningarna. Bolaget går inte med på att ge ut siffrorna för år 2019.

Arkeas rörelsevinst år 2018 var enligt bokslutet över 1,36 miljoner euro. Bolaget har gjort miljonvinster årligen från år 2012. Enligt sin egen prognos kommer Arkea att gå på vinst också i år. Stadsfullmäktige i Åbo godkände i september sin delårsöversikt (på finska), enligt vilken Arkea förväntas uppvisa rörelsevinst också i år (Arkeas resultat finns på sidan 128).

Arkea har i åratal kammat hem miljonvinster. Bolaget kommer inte att gå på förlust år 2019.

Samarbetsförhandlingar först efter att beslutet fattats

Arkea har cirka tusen arbetstagare, av vilka 550 är JHL-medlemmar. Bolaget ämnar överföra alla arbetstagare till ett nytt kollektivavtal från och med april 2020.

I sin sparkåthet har Arkea försummat sina förpliktelser om samarbetsförhandlingar. Bolagets styrelse beslutade den 27 september om byte av arbetsgivarförbund. Samarbetsförhandlingarna inleddes först tre dagar därefter.

JHL har i oktober skickat ett brev till Arkeas ledning, (på finska) där JHL påtalar lagstridigheterna och kräver att bolaget avstår från kollektivavtalsshoppingen.

Nyheter om Arkea

Alla nyheter finns inte på svenska.