Handböcker

JHL ger ut handböcker för många av de yrkesbranscher som är representerade bland medlemmarna. De flesta av dessa handböcker ges också ut på svenska, förstås med viss hänsyn till respektive yrkesgrupps storlek.

Medlemmar kan beställa ett exemplar av varje handbok gratis. För icke-medlemmar kostar handböckerna 5 €/st. + handläggningsavgift. Alla publikationer finns också i elektronisk form och kan laddas ner gratis.

Om du vill beställa publikationer ska du utnyttja e-blanketten.

Facket utarbetar också annat material, bland annat om arbetarskydd, outsourcing, samarbete och visstidsanställningar. Hit hör också JHL:s utbildningsguide.

Den finska materialbanken

En del material, till exempel utredningar, finns enbart i den finska materialbanken.

Beställning av publikationer

OBS! De svenska yrkeshandböckerna uppdateras kontinuerligt.

Handböcker på svenska

Här på denna sida finns övriga handböcker och andra publikationer

Handbok för proffs inom småbarnspedagogik (pdf, 448 KB)

Handbok för proffs inom småbarnspedagogik
Handboken utgiven i juni 2019

Handbok för proffs inom kosthållsbranschen (pdf, 916 KB)

 

Handbok för proffs inom kosthållsbranschen
Handboken utgiven i januari 2019
Handbok för proffs inom äldreomsorgen Handbok för proffs inom äldreomsorgen
Handboken utgiven i december 2018
Handbok för användning av arbetsavtal för viss tid Handbok för användning
av arbetsavtal för viss tid
Handboken utgiven i november 2018

JHL utbildar 2019

 

JHL utbildar 2019
Kursguiden presenterar JHL:s alla kurser och studiedagar år 2019.
Ladda ner/skriv ut pdf-versionen
 JHL:s stadgar JHL:s stadgar
Förbundets, föreningarnas och samorganisationernas stadgar samt föreningslagen.
Godkända av representantskapet 12.11.2015. Översättningen auktoriserad i april 2016.