JHL:s materialbank

JHL har tagit i bruk en materialbank. I den finns bild- och textmaterial som föreningarna, samarbetspartner och media kan använda.

oranssi sateenvarjo portaiden suojana, JHL:n logo ja linkkiteksti aineistopankki.jhl.fi

I materialbankens offentliga del finns olika versioner av JHL:s logotyp, de grafiska riktlinjerna, bilder av fackförbundets ledning samt broschyrer och handböcker som JHL utgivit.

Materialet bakom inloggning är avsett för JHL:s medlemsföreningar. Föreningarnas ordförande och sekreterare kan för närvarande ladda ner bilder av bland annat yrkesbranscherna för eget bruk.

Upphovsrätten tillhör JHL och som bildkälla ska alltid anges JHL.

Materialbanken är finskspråkig (Aineistopankki).

Länk till materialbanken

Tryckta broschyrer och handböcker kan fortfarande beställas. Medlemmarna kan beställa ett exemplar av varje handbok gratis. Icke-medlemmar kan köpa handböckerna för 5 euro/styck + handläggningskostnader. Beställ JHL:s handböcker här.