Handböcker

JHL ger ut handböcker för många av de yrkesbranscher som är representerade bland medlemmarna. De flesta av dessa handböcker ges också ut på svenska, förstås med viss hänsyn till respektive yrkesgrupps storlek.

Medlemmar kan beställa ett exemplar av varje handbok gratis. För icke-medlemmar kostar handböckerna 5 €/st. + handläggningsavgift. Alla publikationer finns också i elektronisk form och kan laddas ner gratis.

Om du vill beställa publikationer ska du utnyttja e-blanketten.

Facket utarbetar också annat material, bland annat om arbetarskydd, outsourcing, samarbete och visstidsanställningar. Hit hör också JHL:s utbildningsguide.

Den finska materialbanken

En del material, till exempel utredningar, finns enbart i den finska materialbanken.

Beställning av publikationer

OBS! De svenska yrkeshandböckerna uppdateras kontinuerligt.

Handböcker på svenska

Här på denna sida finns övriga handböcker och andra publikationer

Ekonomiska anvisningar till föreningarna (pdf, 1 MB)

Ekonomiska anvisningar till föreningarna
Utgiven december 2021

Förtroendemannens handbok (pdf, 13 MB)

Förtroendemannens handbok. Utgiven i december 2020

Arbetarskyddet är allas gemensamma sak (pdf, 4 MB)

Handbok om arbetarskyddet. Utgiven i november 2020

Handbok för närvårdare (pdf, 1 MB)

 Handbok för närvårdare innehåller information om utbildning till och arbetet som närvårdare. Utgiven i september 2020

Organiseringshandbok (pdf, 3 MB)

JHL:s organiseringshandbok
Innehåller basfakta, centrala frågor och uppgifter inom organiseringen. Utgiven i mars 2020

Konfliktguide (pdf, 392 KB)

JHL:s konfliktguide
I konfliktguiden ingår allmänna handlingsanvisningar vid arbetskonflikter. Utgiven i februari 2020

Fickhandbook för dig som arbetar hemma hos dina klienter (pdf, 241 KB)

 

Handbok för elevassistenter och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet (pdf, 316 KB)

Handbok för elevassistenter och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Handboken utgiven i november 2019

Handbok för proffs inom småbarnspedagogik (pdf, 448 KB)

Handbok för proffs inom småbarnspedagogik
Handboken utgiven i juni 2019

Handbok för proffs inom kosthållsbranschen (pdf, 916 KB)

 

Handbok för proffs inom kosthållsbranschen
Handboken utgiven i januari 2019

Handbok för proffs inom äldreomsorgen (pdf, 611 KB)

Handbok för proffs inom äldreomsorgen
Handboken utgiven i december 2018

Handbok för användning av arbetsavtal för viss tid (pdf, 771 KB)

Handbok för användning
av arbetsavtal för viss tid
Handboken utgiven i november 2018
 JHL:s stadgar JHL:s stadgar
Förbundets, föreningarnas och samorganisationernas stadgar samt föreningslagen.
Godkända av representantskapet 12.11.2015. Översättningen auktoriserad i april 2016.