Ordförande Päivi Niemi-Laines CV

CV för JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Personuppgifter

Namn: Päivi Niemi-Laine
Födelsedatum och -plats: 2.4.1968 i Riihimäki
Familj: gift, två barn

Arbetserfarenhet

Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL:
ordförande 8.6.2016 –

Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL:
branschchef / ordförandens ersättare 6.6.2012 – 7.6.2016

Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL:
chef för utredning och samhällspolitik 2009–2012

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
ansvarig samhällsrelationssakkunnig 2008–2009

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
samordnare för samhällsrelationer 2006–2008

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
ombudsman för TurvaPardia 2005–2006

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty:
regionombud för Helsingforsregionen/verksamhetsledare 2001–2005

Finlands Riksdag:
– riksdagsledamot/minister Johannes Koskinens assistent 1.9.1998–31.7.2001
– riksdagsledamot Klaus Hellbergs assistent 29.3.1999–31.8.1999

Mejeriarbetare, Valio i Riihimäki 1998

Biträdande redaktör vid tidningen Hämeen Kansa 1996, 1997, 2001

Lärarvikariat, Riihimäki stad 1988–1997

Lärarvikariat, Loppi kommun 1988–1989

Städare, Kehäyhtiöt 1989–1997

Expedit, Rautakirja Oy 1990

Deltidsanställd expedit, Seppälä Oy 1989

Daghemspraktikant, Riihimäki stad 1989

Städare, Riihimäki stad 1989

Tidningsutdelare, Sanoma osakeyhtiö 1988

Skolgångsbiträde, Loppi kommun 1988

Avdelningsbiträde på ålderdomshem, Riihimäki stad 1987

Korvfabriksarbetare, Lounais-Suomen Osuusteurastamo 1986

Hembiträde, Hanna Vartiainen 1984–1985

Daghemspraktik, Riihimäki stad 1983

Förtroendeuppdrag

Tidningen Kaleva, förvaltningsrådet 2020

Sysselsättningsfonden, ledamot i förvaltningsrådet 2018–2019

Projektet Ny centralorganistaion, mötesrepresentant i förbundens möte 1.5.2015–2016

Finlands social och hälsa Soste rf, fullmäktigeledamot 2015–2018

KEVA, styrelsemedlem 2013–

FFC, styrelsemedlem 2012–

Huvudstadsregionens SAD, styrelsesuppleant 2007–2009

Helsingfors kretsstyrelse, medlem 2005–2006

Riihimäki stad, stadsfullmäktigeledamot 1997–2005

Tavastlands landskapsförbund, styrelsemedlem 2001–2005

Europavalskandidat 2005

Riihimäki stad, stadsstyrelsemedlem 2001–2004

Medlem i grundtrygghetsnämnden 2001–2004

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt,
fullmäktiges vice ordförande 1997–2000

Medlem i byggnads- och räddningsnämnden 1997–2000

Riihimäki industriby, styrelsemedlem 2000–2005

Riksdagsvalskandidat 2002

Tidningen Hämeen Kansa/Viikko-Häme, styrelsemedlem 2000–2003

Arbetarnas Bildningsförbunds distriktsorganisation
i Södra Tavastland, ordförande 2000–2003

Internationella uppdrag

PSI, styrelseledamot 2016 – 2019

EPSU, styrelseledamot, 2016 – 2019

KPY, styrelseledamot, 2016 – 2019

FIPSU, styrelseledamot, 2016 – 2019

Kommunsektorns ständiga kommitté, EPSU, 2011 – 9/2016

Kommunsektorns socialdialogkommitté och -arbetsgrupp, EPSU, 2011– 9/2016

EPSU, kommunsektorns ständiga kommitté, de nordiska ländernas arbetsgrupp, NOFS 2011 – 9/2016

Young Council, BSSSC – Baltic SeaStates Subregional Co-operation 2001 – 2005

Utbildning

Filosofie magister

Övriga studier/kurser

Allmänna studier i rättordning 2020 –, Östra Finlands universitet
Ledarskapsutbildning, organisationsledning executive MBA, 2018 – 2020, Tammerfors universitet
Introduktionsutbildning för förvaltningsledamöter inom arbetspensionsförsäkring, 2016 – 2018, TELA ry
SITRA, ledarkurs för hållbar ekonomipolitik, mars 2017 – 2018
VPK-35, utbildning för kommunikationschefer 2015 – 2016, MIF
211:e försvarskursen 10.11-3.12.2014
Eeva-studieprogrammet, Talent Partners 2011–
HAUS-JOKO 41, program för ledarskapsutbildning 2010
Tjänste- och arbetsvillkor, Haus 2005
Chefsdagar för personaladministration, Haus 2005
Löntagarcentralorganisationernas ombudsmannakurs 2002

Hobbyer

Löpning, promenader, gym, båtliv