Fotografier av JHL:s ledning i materialbanken

I JHL:s materialbank finns bilder av ordförande Päivi Niemi-Laine och branschcheferna Håkan Ekström och Teija Asara-Laaksonen. Deras meritförteckningar finns på denna sida.

Bilderna i materialbanken kan fritt användas av media, källa och upphovsrätt JHL.

Bilderna av fackförbundets ledning har flyttats till JHL:s materialbank. Bilderna i materialbanken kan fritt användas av media, ange källa och upphovsrätt JHL.

JHL:s materialbank

JHL:s materialbank finns på adressen aineistopankki.jhl.fi. Utan inloggningskoder kan man ladda ner olika versioner av JHL:s logotyp och bilder av JHL:s ledning.

Materialbanken är finskspråkig.

Så här laddar du ner bilder ur materialbanken:

Efter inloggningen får du upp en ny startsida, där de senast laddade materialen i materialbanken visas.

Välj kategori i balken till vänster eller använd sökfunktionen.

Välj den bild du vill ha och ladda ner den till din dator genom att klicka på kursorn.