Broschyrer

Du kan själv skriva ut broschyrer från denna sida. Broschyrer kan inte beställas från JHL:s tryckeri.

Broschyr om kommunalvalet 2021 (pdf, 3 MB)

Broschyr om arbetarskyddsvalet 2021 (pdf, 322 KB)

Medlemsförmåner 2021 (pdf, 1 MB)

En stadig stomme - social- och hälsovårdens stomtjänster (pdf, 731 KB)

Proffs på arbete med handikappade (pdf, 1 MB)

Proffs inom arbete med äldre (pdf, 978 KB)

Proffs inom småbarnspedagogik 2020 (pdf, 315 KB)

Proffs inom elevassistens 2020 (pdf, 1 MB)

Proffs på arbete med handikappade 2020 (pdf, 1 MB)

Fickhandbok för dig som arbetar hemma hos klienter (pdf, 234 KB)

Stöd i jobbsökning för arbetslösa (pdf, 4 MB)

Fackförbundet har kraft! (pdf, 17 MB)

Kort eller lång anställning? - Anvisningar för dem som har tidsbunden anställning (pdf, 414 KB)

Kort eller lång anställning - Anvisningar för förtroendemän (pdf, 265 KB)

Riktlinjer för arbetarskyddsverksamheten (pdf, 4 MB)

Proffs på barnskyddsarbete (pdf, 2 MB)

Proffs på mentalvård (pdf, 2 MB)

Proffs på rusmedelsarbete (pdf, 1 MB)

Proffs på äldreomsorg (pdf, 976 KB)

Kraft för studerande  – Broschyr för användning i rekryteringen av studerandemedlemmar