Branschsymboler

Via JHL:s yrkesbaserade verksamhet kan medlemmar nätverka, ge och få kollegialt stöd, sprida information och stärka de professionella arbetssätten. Förbundets sex största branscher är kosthåll- och rengöring, pedagogik och handledning, social- och hälsovård, informationsarbete och administration, teknik och trafik samt säkerhetsbranschen.

JHL:s sex största branscher är kosthåll- och rengöringsbranschen, pedagogik och handledning, social- och hälsovården, informationsarbete och administration, teknik och trafik samt säkerhetsbranschen. Varje bransch har en egen branschsymbol. Till exempel föreningar och yrkesnätverk får gärna använda branschsymbolerna på sina webbsidor, i flygblad, brev och broschyrer.

Bilderna kan laddas ned i .jpg-format (rgb).

Branschsymboler

 Kasvatus ja ohjausala ammattialatunnus

pedagogik och handledning

Kasvatus- ja ohjausalan tunnus (jpg, 303 KB)

 Ravitsemis- ja puhtausala

kosthåll- och rengöring

Ravitsemis- ja puhtausalan tunnus (jpg, 267 KB)

 Sosiaali- ja terveysala

social- och hälsovård

Sosiaali- ja terveysalan tunnus (jpg, 286 KB)

 Tekniikka ja liikenneala

teknik och trafik

Tekniikka- ja liikennealan tunnus (jpg, 282 KB)

 Tietotyo ja hallintoala

informationsarbete och administration

Tietotyö- ja hallintoalan tunnus (jpg, 313 KB)

 Turvallisuusala

säkerhetsbranschen

Turvallisuusalan tunnus (jpg, 287 KB)