Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Helin Maria
Helin Maria Organisationsexpert Organisering och medlemsrekrytering 050 566 2370
Hemmälin Sebastian Restaurangarbetare Restaurang 010 7703 345
Hernesniemi Janne
Hernesniemi Janne Biträdande rektor (arbetsledig fram till 31.8.2023) 050 361 1019 / 010 7703 302
Hietala Arja Betalservicerådgivare Medlems- och föreningsservice 010 7703 339
Hiljanen Juri IT-sakkunnig Dataadministration 050 3183 596 / 010 7703 267
Hiltunen Keijo
Hiltunen Keijo Avtalsexpert Området för offentliga sektorn 050 438 8105 / 010 7703 207
Hokkanen Anna Projektexpert för ESF-projektet Avustaen digiin Området för utbildning och gemensam service 050 556 2533
Hornaeus Minna
Hornaeus Minna Sakkunnig för regional verksamhet Området för regional verksamhet, Södra Finlands regionkontor 050 476 2994 / 010 7703 365
Hyttinen Urpo
Hyttinen Urpo Lärare (till 30.11.2022) Området för utbildning och gemensam service 040 552 1023
Hyvärinen Eila
Hyvärinen Eila Regionservicerådgivare Området för regional verksamhet, Östra Finlands regionkontor 050 443 2042 / 010 7703 650
Hyvärinen Merja
Hyvärinen Merja Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 472 9534 / 010 7703 239
Hyytiäinen Taina
Hyytiäinen Taina Utbildningsassistent Enheten för utbildningsstöd och gemensam service, Området för utbildning och gemensam service 050 435 7022 / 010 7703 236
Hyötynen Kalle Organisationsexpert Organisering och medlemsrekrytering 050 4687574
Häkkinen Kristian IT-sakkunnig Dataadministration 010 7703 416
Hämäläinen Mika
Hämäläinen Mika Chefsjurist, chef för området för juridiska ärenden Juridiska ärenden 010 7703 210
Hänninen Heidi
Hänninen Heidi Kommunikationschef, enhetschef, chefredaktör Enheten för kommmunikation 040 126 2748 / 010 7703 381
Härkönen Anita
Härkönen Anita Kommunikatör Enheten för kommmunikation 050 460 9323 / 010 7703 448
Ikävalko Niina Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice 010 7703 246
Isberg Minna
Isberg Minna Sakkunnig för regional verksamhet Området för regional verksamhet, Sydöstra Finlands regionkontor 050 443 2161 / 010 7703 596
Jarkima Eija Sakkunnig för ledning och förvaltning Ledning 040 722 2911 / 010 7703 202