Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Gunnelius Tua
Gunnelius Tua Kommunikatör, översättare Kommunikation och marknadsföring tua.gunnelius@jhl.fi 040 701 7542 / 010 7703 223
Haapala Taina Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice taina.haapala@jhl.fi 010 7703 466
Haapalainen Susanna
Haapalainen Susanna Organisationsexpert Organisering och medlemsrekrytering susanna.haapalainen@jhl.fi 050 3183 599 / 010 7703 462
Haapanen Carola Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice carola.haapanen@jhl.fi 010 7703 426
Haarala Anne
Haarala Anne Personaldirektör, chef för området för personalservice Personalservice anne.haarala@jhl.fi 050 589 1307 / 010 7703 418
Haavasoja Tuula
Haavasoja Tuula Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet tuula.haavasoja@jhl.fi 040 310 1245 / 010 7703 484
Hahtomaa Kirsi Serviceansvarig Enheten för utbildningsstöd och gemensam service kirsi.hahtomaa@jhl.fi 010 7703 271
Halme Maarit IT-sakkunnig Dataadministration maarit.halme@jhl.fi 040 828 0727 / 010 7703 256
Halttunen Santeri
Halttunen Santeri Sakkunnig för regional verksamhet Södra Finlands regionkontor santeri.halttunen@jhl.fi 050 4455 310 / 010 7703 370
Hanna Katajamäki Sakkunnig för regional verksamhet Södra Finlands regionkontor hanna.katajamaki@jhl.fi 050 513 7701 / 010 7703 682
Heikkilä Nina
Heikkilä Nina Koordinator för regional service Området för organisations- och medlemsservice nina.heikkila@jhl.fi 040 7096 814 / 010 7703 449
Heikkilä Terhi
Heikkilä Terhi Regionservicerådgivare Lapplands regionkontor terhi.heikkila@jhl.fi 050 4753 315 / 010 7703 603
Heikura Rita
Heikura Rita Utbildningsassistent Enheten för utbildningsstöd och gemensam service rita.heikura@jhl.fi 010 7703 236
Heinonen Saija
Heinonen Saija Redaktör Motiivis redaktion saija.heinonen@jhl.fi 050 3657 385 / 010 7703 220
Hekkala Heikki
Hekkala Heikki Sakkunnig för regional verksamhet Uleåborgsregionens regionkontor heikki.hekkala@jhl.fi 0400 687 731 / 010 7703 572
Helin Maria Medlemsserviceassistent Medlems- och föreningsservice maria.helin@jhl.fi 050 566 2370 / 010 7703 307
Hemmälin Sebastian Restaurangarbetare Restaurang sebastian.henmalin@jhl.fi 010 7703 345
Hernesniemi Janne
Hernesniemi Janne Lärare Området för utbildning och gemensam service janne.hernesniemi@jhl.fi 050 361 1019 / 010 7703 302
Hietala Arja Betalservicerådgivare Medlems- och föreningsservice arja.hietala@jhl.fi 010 7703 339
Hiljanen Juri IT-sakkunnig Dataadministration juri.hiljanen@jhl.fi 050 3183 596 / 010 7703 267