Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Haapala Taina Medlemsservicesekreterare Medlems- och föreningsservice taina.haapala@jhl.fi 010 7703 466
Haapalainen Susanna
Haapalainen Susanna Organisationsombudsman Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering susanna.haapalainen@jhl.fi 050 3183 599 / 010 7703 462
Haapanen Carola Medlemsservicesekreterare Medlems- och föreningsservice carola.haapanen@jhl.fi 010 7703 426
Haarala Anne
Haarala Anne Personalchef Personalservice anne.haarala@jhl.fi 050 589 1307 / 010 7703 418
Haavasoja Tuula
Haavasoja Tuula Arbetsmiljöombudsman Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet tuula.haavasoja@jhl.fi 040 310 1245 / 010 7703 484
Hahtomaa Kirsi
Hahtomaa Kirsi Växelansvarig Gemensam service, Området för utbildning och gemensam service kirsi.hahtomaa@jhl.fi 050 325 9551 / 010 7703 271
Halme Maarit ICT-expert Dataadministration maarit.halme@jhl.fi 040 828 0727 / 010 7703 256
Halttunen Santeri
Halttunen Santeri Regionombudsman Regionkontoren, Södra Finlands regionkontor santeri.halttunen@jhl.fi 050 4455 310 / 010 7703 370
Hanna Katajamäki Regionombudsman Regionkontoren, Södra Finlands regionkontor hanna.katajamaki@jhl.fi 050 513 7701 / 010 7703 682
Heikkilä Nina
Heikkilä Nina Koordinator för regional service, regionchef (bisyssla) Området för organisations- och medlemsservice nina.heikkila@jhl.fi 040 7096 814 / 010 7703 622
Heikura Rita
Heikura Rita Kurssekreterare Området för utbildning och gemensam service, Stödenheten för undervisning rita.heikura@jhl.fi 010 7703 236
Heinonen Saija
Heinonen Saija Redaktör Motiivis redaktion saija.heinonen@jhl.fi 050 3657 385 / 010 7703 220
Hekkala Heikki
Hekkala Heikki Regionombudsman, Kajana Uleåborgsregionens regionkontor heikki.hekkala@jhl.fi 0400 687 731 / 010 7703 572
Helin Maria Medlemsservicesekreterare / sektionssekreterare Medlems- och föreningsservice maria.helin@jhl.fi 050 566 2370 / 010 7703 307
Hemmälin Sebastian Restaurangarbetare Området för utbildning och gemensam service, Restaurang sebastian.henmalin@jhl.fi 010 7703 345
Hernesniemi Janne
Hernesniemi Janne Utbildningspolitisk expert (föräldraledighet fram till 31.5.2019) Området för utbildning och gemensam service janne.hernesniemi@jhl.fi 050 361 1019 / 010 7703 302
Hietala Arja Betalservicesekreterare Medlems- och föreningsservice arja.hietala@jhl.fi 010 7703 339
Hiljanen Juri ICT-expert Dataadministration juri.hiljanen@jhl.fi 050 3183 596 / 010 7703 267
Hiltunen Keijo
Hiltunen Keijo Avtalsombudsman Området för offentliga sektorn keijo.hiltunen@jhl.fi 050 438 8105 / 010 7703 207
Hintsanen Kirsi
Hintsanen Kirsi Systemplanerare Området för organisations- och medlemsservice kirsi.hintsanen@jhl.fi 040 088 5014 / 010 7703 349