Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Haapalainen Susanna
Haapalainen Susanna Organisationsexpert Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering 050 3183 599 / 010 7703 462
Haapanen Carola Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice, Området för organisations- och medlemsservice 010 7703 426
Haarala Anne
Haarala Anne Personaldirektör, chef för området för personalservice Personalservice 050 589 1307 / 010 7703 418
Haavasoja Tuula
Haavasoja Tuula Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 310 1245 / 010 7703 484
Hagström Ritva
Hagström Ritva Sakkunnig för regional verksamhet Regionkontoren, Södra Finlands regionkontor ritva.hagstrom@jhl.fi 050 476 7577 / 010 770 3327
Hahtomaa Kirsi
Hahtomaa Kirsi Serviceansvarig Enheten för utbildningsstöd och gemensam service 010 7703 271
Halme Maarit IT-sakkunnig Dataadministration 040 828 0727 / 010 7703 256
Halttunen Santeri
Halttunen Santeri Sakkunnig för regional verksamhet Södra Finlands regionkontor 050 4455 310 / 010 7703 370
Hanna Katajamäki Sakkunnig för regional verksamhet Området för regional verksamhet, Södra Finlands regionkontor 050 513 7701 / 010 7703 682
Haukkasalo Hanna Avtalsexpert Området för offentliga sektorn 050 434 1299 / 010 7703 348
Heikkilä Nina
Heikkilä Nina Chef för området för regional verksamhet, organisationschef Området för regional verksamhet 040 7096 814 / 010 7703 449
Heikkilä Terhi
Heikkilä Terhi Regionservicerådgivare Lapplands regionkontor, Området för regional verksamhet terhi.heikkila@jhl.fi 050 4753 315 / 010 7703 600
Heikura Rita
Heikura Rita Utbildningsassistent Enheten för utbildningsstöd och gemensam service 050 435 7022 / 010 7703 236
Heinonen Saija
Heinonen Saija Redaktör för yrkesinriktad verksamhet Kommunikation och marknadsföring 050 3657 385 / 010 7703 220
Hekkala Heikki
Hekkala Heikki Sakkunnig för regional verksamhet Området för regional verksamhet, Uleåborgsregionens regionkontor 0400 687 731 / 010 7703 572
Helin Maria
Helin Maria Organisationsexpert Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering 050 566 2370 / 010 7703 307
Hemmälin Sebastian Restaurangarbetare Området för utbildning och gemensam service, Restaurang 010 7703 345
Hernesniemi Janne
Hernesniemi Janne Området för utbildning och gemensam service 050 361 1019 / 010 7703 302
Hietala Arja Betalservicerådgivare Medlems- och föreningsservice, Området för organisations- och medlemsservice 010 7703 339
Hiljanen Juri IT-sakkunnig Dataadministration 050 3183 596 / 010 7703 267