Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Viljanen Hannu
Viljanen Hannu IT-sakkunnig Dataadministration 050 412 8094 / 010 77 03 427
Virolainen Satu Regionservicesekreterare Området för regional verksamhet, Södra Finlands regionkontor 050 443 2037 / 010 7703 680
Virtakoski Milja Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice, Området för organisations- och medlemsservice 010 7703 285
Virtanen Seija Lokalvårdare Enheten för utbildningsstöd och gemensam service, Området för utbildning och gemensam service
Vornanen Tanja
Vornanen Tanja Organisationsexpert Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering 040 724 9652 / 010 7703 404
Vuorenpää-Vainiola Marja-Liisa
Vuorenpää-Vainiola Marja-Liisa Sakkunnig för regional verksamhet Inre Finlands regionkontor, Området för regional verksamhet marja-liisa.vuorenpaa-vainiola(at)jhl.fi 050 502 0584 / 010 7703 623
Vänskä Sari
Vänskä Sari Sakkunnig för regional verksamhet Området för regional verksamhet, Östra Finlands regionkontor 050 3799 930 / 010 7703 664
Värmälä Johanna
Värmälä Johanna Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning 050 592 7619 / 010 7703 251
Wagner Saron Sakkunnig i medlemsservice Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering 050 5274 692 / 010 7703 231
Widerholm Merja
Widerholm Merja Servicechef, enhetschef Förvaltningstjänster 040 3101 256 / 010 7703 324
Wiik Marina
Wiik Marina Redaktör Motiivis redaktion 050 5891 322 / 010 7703 354
Wikman Teija
Wikman Teija Avtalsexpert Området för offentliga sektorn 040 310 1214 / 010 7703 491
Wikström Mari Betalservicerådgivare Medlems- och föreningsservice, Området för organisations- och medlemsservice 010 7703 275
Wink Heini
Wink Heini Sakkunnig i utbildningspolitik 050 589 1326 / 010 7703 476
Zad Youssef
Zad Youssef Ekonomist Samhällspåverkan och internationell intressebevakning 050 4754 055 / 010 7703 367