Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Vihervä Lauri
Vihervä Lauri Sakkunnig för regional verksamhet Södra Finlands regionkontor lauri.viherva@jhl.fi 050 412 5451 / 010 7703 562
Viiala Jorma
Viiala Jorma Ansvarig avtalsexpert, teamledare Området för offentliga sektorn jorma.viiala@jhl.fi 040 310 1215 / 010 7703 497
Vikman Hanna
Vikman Hanna Försäljningsassistent Enheten för utbildningsstöd och gemensam service, Området för utbildning och gemensam service hanna.vikman@jhl.fi 010 7703 741
Viljanen Hannu
Viljanen Hannu IT-sakkunnig Dataadministration hannu.viljanen@jhl.fi 050 412 8094 / 010 77 03 427
Virolainen Satu Regionservicesekreterare Södra Finlands regionkontor satu.virolainen@jhl.fi 050 443 2037 / 010 7703 680
Virtakoski Milja Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice milja.virtakoski@jhl.fi 010 7703 285
Virtanen Seija Lokalvårdare Enheten för utbildningsstöd och gemensam service, Området för utbildning och gemensam service seija.virtanen@jhl.fi
Vornanen Tanja
Vornanen Tanja Organisationsexpert Området för organisations- och medlemsservice tanja.vornanen@jhl.fi 040 724 9652 / 010 7703 404
Vuorenpää-Vainiola Marja-Liisa
Vuorenpää-Vainiola Marja-Liisa Regionombundsman Inre Finlands regionkontor marja-liisa.juven@jhl.fi 050 502 0584 / 010 7703 623
Vänskä Sari
Vänskä Sari Sakkunnig för regional verksamhet Östra Finlands regionkontor sari.vanska@jhl.fi 050 3799 930 / 010 7703 664
Värmälä Johanna
Värmälä Johanna Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning johanna.varmala@jhl.fi 050 592 7619 / 010 7703 251
Wagner Saron Sakkunnig i medlemsservice Området för organisations- och medlemsservice saron.wagner@jhl.fi 050 5274 692 / 010 7703 231
Widerholm Merja
Widerholm Merja Servicechef, enhetschef Förvaltningstjänster merja.widerholm@jhl.fi 040 3101 256 / 010 7703 324
Wiik Marina
Wiik Marina Redaktör Motiivis redaktion marina.wiik@jhl.fi 050 5891 322 / 010 7703 354
Wikman Teija
Wikman Teija Avtalsexpert Området för offentliga sektorn teija.wikman@jhl.fi 040 310 1214 / 010 7703 491
Wikström Mari Betalservicerådgivare Medlems- och föreningsservice mari.wikstrom@jhl.fi 010 7703 275
Wink Heini
Wink Heini Sakkunnig i utbildningspolitik heini.wink@jhl.fi 050 589 1326 / 010 7703 476
Zad Youssef
Zad Youssef Ekonomist Samhällspåverkan och internationell intressebevakning youssef.zad@jhl.fi 050 4754 055 / 010 7703 367