Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Viiala Jorma
Viiala Jorma Avtalsombudsman Området för offentliga sektorn jorma.viiala@jhl.fi 040 310 1215 / 010 7703 497
Vikman Hanna
Vikman Hanna Försäljningsassistent Gemensam service, Området för utbildning och gemensam service hanna.vikman@jhl.fi 010 7703 741
Viljanen Hannu
Viljanen Hannu ICT-expert, dataskyddsombudet Dataadministration hannu.viljanen@jhl.fi 050 412 8094 / 010 77 03 427
Virkki Anu
Virkki Anu Jurist Juridiska ärenden anu.virkki@jhl.fi 010 7703 212
Virolainen Satu Servicesekreterare Regionkontoren, Södra Finlands regionkontor satu.virolainen@jhl.fi 050 443 2037 / 010 7703 680
Virtanen Seija Lokalvårdare Gemensam service, Området för utbildning och gemensam service seija.virtanen@jhl.fi
Vornanen Tanja
Vornanen Tanja Organisationsombudsman Området för organisations- och medlemsservice tanja.vornanen@jhl.fi 040 724 9652 / 010 7703 404
Värmälä Johanna
Värmälä Johanna Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning johanna.varmala@jhl.fi 050 592 7619
Wagner Saron Medlemsserviceplanerare (ledighet 27.9.2017–11.8.2018) Medlems- och föreningsservice saron.wagner@jhl.fi 010 7703 231
Widerholm Merja
Widerholm Merja Servicechef Förvaltningstjänster merja.widerholm@jhl.fi 040 3101 256 / 010 7703 324
Wiik Marina
Wiik Marina Redaktör (är ledig till 29.2.2020) Motiivis redaktion marina.wiik@jhl.fi 050 5891 322 / 010 7703 354
Wikman Teija
Wikman Teija Avtalsombudsman Området för offentliga sektorn teija.wikman@jhl.fi 040 310 1214 / 010 7703 491
Wikström Mari Betalservicesekreterare Medlems- och föreningsservice mari.wikstrom@jhl.fi 010 7703 275
Wink Heini
Wink Heini Utbildningspolitisk expert, arbetsplatshandledare Området för utbildning och gemensam service heini.wink@jhl.fi 050 589 1326 / 010 7703 476