Kontaktuppgifter

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning

22.6–14.8 arbetslöshetskassans telefonjour 010 190 300 är öppen  vardagar kl. 9–11.

A-kassans telefonservice 010 190 300, mån – to kl. 10.00–14.00.

Du kan kontrollera handläggningsskedet för din ansökan på nätet. Ta kontakt med arbetslöshetskassan, ifall ditt ärende gäller till exempel ansökan om arbetslöshetsersättning.

Medlemskap, medlemsavgiften, medlemskort

22.6–31.7.2020 medlemsservicens telefonjour är öppen  vardagar kl. 9.00–11.00 på numret 010 7703 430.

Medlemsservicens telefonjour på numret 010 7703 451 är öppen måndagar till torsdagar klockan 9–12.

Du kan ta kontakt med JHL med kontaktblanketten på nätet.

Du kan räkna ut din egen medlemsavgift med hjälp av medlemsavgiftskalkylatorn.

Hjälp i anställningsfrågor

29.6–31.7.2020 anställningsjouren är öppen  vardagar kl. 9.00–14.00 på numret 010 -7703 311.

Anställningsrådgivnings jourtelefon 010 7703 311, måndag–tisdag och torsdag– fredag kl. 9.00–15.00.

Rådgivning i frågor som gäller arbetsvillkoren, avsedd i första hand för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.
Hjälp i anställningsfrågor

Utbildning, kurser, JHL-institutet

29.6–10.7.2020 kursrådgivningens telefonjour är öppen  vardagar kl. 9.00–12.00 på numret 010 7703 510.

Kursrådgivningen är stängd under tiden 13–31.7.2020.

JHL-institutet har ingen verksamhet under tiden 12.6–16.8.2020.

JHL:s kursrådgivningen 010 7703 510, måndag – torsdag kl. 10.00–14.00.

Regionkontoren och föreningarna

Regionkontorens adresser och öppettider. Om du inte lyckas reda ut din konflikt på arbetsplatsen, kan du tillsammans med förtroendemannen vända dig till JHL:s närmaste regionkontor.

Personalens kontaktuppgifter

JHL:s förbundskontor och telefonväxel har stängt 29.6–31.7.2020.

Telefonväxel: 010 77031

Fax:   010 7703 477
JHL-kirjaamo@jhl.fi

Förbundetskontorets telefonväxel har öppet mån – fre kl. 9.00–15.00

Gatuadress:
Sörnäs strandväg 23
00500 HELSINGFORS

Förbundskontoret har öppet måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 och i fredag kl 8.00–15.00

Postadress:
PB 101
00531 HELSINGFORS

Förbundskontoret på Google Maps

Samtalspriser när du ringer förbundet:

  • Från fast telefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
  • Från mobiltelefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
  • Från mobilnätet till förbundets telefonväxel: 8,21 cent/samtal + 8,80 cent/min
  • Avgiften börjar tas ut när förbundets personal svarar eller när du hör den automatiska kösignalen (meddelandet).
  • A-kassans telefonservice har egen prissättning.

Andra ärenden

Om ditt ärende gäller något annat eller du vill ge allmän respons, kan du ge respons elektroniskt. Allmän respons till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena kan du skicka till e-postadressen tkassa@jhl.fi.

Faktureringsadresser

Vi tar helt emot fakturor i elektronisk form. Då ni skickar er första elektroniska fakturan hoppas vi att ni också skickar ett e-postmeddelande om det till adressen laskut@jhl.fi.