Kontaktuppgifter

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Ta kontakt

 • Arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning
  A-kassans telefonservice 010 190 300, mån – fre kl. 9.00 – 14.00.
  Kontakta a-kassan
 • Medlemskap, medlemsavgiften, medlemskort
  Medlemsservicen 010 7703 451 måndag – torsdag kl. 9 – 12.
  Kontakta medlemsservicen
 • Hjälp i anställningsfrågor
  Anställningsrådgivnings jourtelefon 010 7703 311, måndag – tisdag och torsdag –  fredag kl. 9.00 – 15.00.
  Rådgivning i frågor som gäller arbetsvillkoren, avsedd i första hand för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.
  Hjälp i anställningsfrågor
 • Utbildning, kurser, JHL-institutet
  JHL:s kurssekreterare 010 7703 510, måndag – torsdag kl. 10.00 – 14.00
  Kontakta kurssekreterarna
 • Regionkontoren och föreningarna
  Regionkontorens adresser och öppettider. Om du inte lyckas reda ut din konflikt på arbetsplatsen, kan du tillsammans med förtroendemannen vända dig till JHL:s närmaste regionkontor.

Personalens kontaktuppgifter

Gatuadress:                            
Sörnäs strandväg 23
00500 HELSINGFORS
Postadress:
PB 101,
00531 HELSINGFORS

Förbundskontoret på Google Maps

Telefonväxel: 010 77031
Fax:   010 7703 477
JHL-kirjaamo@jhl.fi

Förbundetskontorets telefonväxel har öppet mån – fre kl. 9.00 – 15.00.
Förbundskontoret har öppet mån – fre kl. 8.00 – 15.00.

Samtalspriser när du ringer förbundet:

 • Från fast telefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
 • Från mobiltelefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
 • Från mobilnätet till förbundets telefonväxel: 8,21 cent/samtal + 8,80 cent/min
 • Avgiften börjar tas ut när förbundets personal svarar eller när du hör den automatiska kösignalen (meddelandet).
 • A-kassans telefonservice har egen prissättning.

Andra ärenden
Om ditt ärende gäller något annat eller du vill ge allmän respons, kan du ge respons elektroniskt