Kontaktuppgifter

Ta kontakt med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

OBS! Till följd av den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset är JHL:s förbundskontor och regionkontoren för tillfället stängda. Det är inte möjligt att ordna besök i JHL:s utrymmen. Vi betjänar dig på normalt sätt per telefon och elektroniskt.

Vi sköter för närvarande vårt arbete huvudsakligen på distans och de elektroniska förbindelsernas kapacitet påverkar servicens smidighet. Det kan förekomma tillfälliga avbrott i telefonbetjäningen, vilket vi beklagar. Vi gör vårt bästa i denna exceptionella situation och försöker betjäna våra medlemmar och kunder så väl som möjligt.

Personalens e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@jhl.fi.

Arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning

Arbetslöshetskassans telefonjour betjänar 21.6–13.8 vardagar kl. 9.00–11.00 på numret 010 190 300. Kassan önskar att så många som möjligt utnyttjar den elektroniska betjäningen.

Du kan kontrollera handläggningsskedet för din ansökan på nätet. Ta kontakt med arbetslöshetskassan, ifall ditt ärende gäller till exempel ansökan om arbetslöshetsersättning.

Medlemskap, medlemsavgiften, medlemskort

Medlemsservicens telefonjour betjänar 28.6–1.8 vardagar kl. 9.00–11.00 på numret 010 7703 430.

Medlemsservicens telefonjour på numret 010 7703 451 är öppen måndagar till torsdagar klockan 9–12.

Du kan ta kontakt med JHL med kontaktblanketten på nätet.

Du kan räkna ut din egen medlemsavgift med hjälp av medlemsavgiftskalkylatorn.

Hjälp i anställningsfrågor

Anställnings- och intressebevakningsjouren betjänar 28.6–1.8 vardagar klockan 9.00–12.00 på numret 010 7703 311.

Anställningsrådgivnings jourtelefon 010 7703 311, måndag–tisdag och torsdag– fredag kl. 9.00–15.00.

Rådgivning i frågor som gäller arbetsvillkoren, avsedd i första hand för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.
Hjälp i anställningsfrågor

Utbildning, kurser, JHL-institutet

Kursrådgivningens telefonjour betjänar 28.6–1.8 vardagar kl. 9.00–12.00 på numret 010 7703 510.

JHL:s kursrådgivningen 010 7703 510, måndag – torsdag kl. 10.00–14.00.

Regionkontoren och föreningarna

Regionkontorens adresser och öppettider. Om du inte lyckas reda ut din konflikt på arbetsplatsen, kan du tillsammans med förtroendemannen vända dig till JHL:s närmaste regionkontor.

Personalens e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@jhl.fi.

Personalens kontaktuppgifter

JHL:s telefonväxel är stängd 29.6–1.8.2021

Telefonväxel: 010 77031
JHL-kirjaamo@jhl.fi

Förbundskontorets telefonväxel har öppet mån – fre kl. 9.00–15.00

Gatuadress:
Sörnäs strandväg 23
00500 HELSINGFORS

Förbundskontoret har öppet måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 och i fredag kl 8.00–15.00

Postadress:
PB 101
00531 HELSINGFORS

Förbundskontoret på Google Maps

Samtalspriser när du ringer förbundet:

  • Från fast telefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
  • Från mobiltelefon till förbundet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
  • Från mobilnätet till förbundets telefonväxel: 8,21 cent/samtal + 8,80 cent/min
  • Avgiften börjar tas ut när förbundets personal svarar eller när du hör den automatiska kösignalen (meddelandet).
  • A-kassans telefonservice har egen prissättning.

Faktureringsadresser

Vi tar helt emot fakturor i elektronisk form. Då ni skickar er första elektroniska fakturan hoppas vi att ni också skickar ett e-postmeddelande om det till adressen laskut@jhl.fi.