Studera tryggt vid JHL-institutet

JHL-institutet verkar på ett sådant sätt att studerande kan delta i kurser både på institutet och på områdena på ett tryggt sätt. Målet är att hindra coronaviruset från att spridas och att skapa trygga förutsättningar för studier. Institutet ingriper också i alla sorters trakasserier. Institutet har två kontaktpersoner för trakasserier. De stödjer dem som råkar ut för trakasserier.

Coronapraxis

  • Undervisnings- och övriga lokaliteter organiseras så att utrymmena är rymliga och möjliggör trygga avstånd, enligt myndigheternas rekommendation.
  • Till följd av utrymmesarrangemangen kan vi bli tvungna att begränsa antalet kursdeltagare.
  • Utrymmena städas effektivt och handsprit finns tillgänglig.
  • När det gäller skyddsutrustning för studerande och föreläsare iakttar vi myndigheternas föreskrifter. Studerandena, föreläsarna och personalen anvisas att undvika onödiga fysiska närkontakter samt att iaktta god handhygien och trygga avstånd.
  • Föreläsarna ordnar undervisningen så att övningar och interaktion kan genomföras med iakttagande av trygga avstånd. Kursernas inledningstider, luncher och pauser är graderade.
  • Gemensam användning av studiematerial undviks. Vi rekommenderar att kursdeltagarna använder egen dator eller egen mobilapparat.

Studerande som inte har möjlighet att delta i kurser som ordnas som närundervisning, hänvisas till att delta i nätkurser, om det är möjligt. En del av institutets kurser genomförs helt och hållet som distansundervisning.

Vi eftersträvar att inkvartera studerandena i enkelrum utan extra avgift. Om det på grund av hotellets bokningssituation inte är möjligt att inkvartera i enkelrum, inkvarteras kursdeltagarna i dubbelrum, om kursdeltagaren så godkänner. Institutet förutsätter att hotellen på allt sätt försöker trygga JHL-institutets kursdeltagares hälsa och säkerhet.

Vi rekommenderar att du använder egen bil. Vi betalar kilometerersättning enligt Skatteförvaltningens normala praxis (46 cent/km).  På JHL-institutet i Helsingfors finns några p-rutor reserverade för kursdeltagare.  Om du rör dig med kollektivtrafik, boka din biljett i god tid med flexibla annulleringsvillkor då du fått din kursbekräftelse.

Kom ihåg att du inte kan delta i kursen om du är sjuk eller har symptom.

Du kan inte delta i kursen ens om du har lindriga förkylningssymtom. Dessutom ska de som blivit friska från sjukdomen iaktta myndigheternas anvisningar om karenstid, innan man kommer till institutet.  Kom ihåg att annullera ditt deltagande i kursen om du blir sjuk, om du har symptom eller om du misstänker att du varit i kontakt med någon som har coronavirussmitta.

Vi tar hand om varann!

Mer information ges av kursrådgivningen: kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510 (mån–tors kl. 10–14)

JHL-institutets kontaktpersoner för trakasserier

JHL-institutet har som mål att erbjuda en trygg, jämlik och trevlig inlärningsmiljö för alla. Utgångspunkten är ömsesidig respekt. Vi ingriper i alla sorters trakasserier och ofredande.

JHL-institutet har två kontaktpersoner för trakasserier som erbjuder stöd för studerande som råkar ut för ofredande, trakasserier, mobbning, rasistiskt eller sexistiskt beteende eller annat osakligt beteende.

Hanna Takolander
tfn 044 0750 850
e-post i formen:
fornamn.efternamn@jhl.fi
Tapani Eskola
tfn 050 465 6052
e-post i formen:
fornamn.efternamn@jhl.fi

Ta modigt kontakt med kontaktpersonerna för trakasserier om du råkar ut för trakasserier eller annat osakligt under kursen. Det är fullständigt konfidentiellt att ta kontakt. Kontaktpersonerna för trakasserier har tystnadsplikt.  Kontaktpersonerna för trakasserier har i uppgift att hjälpa till med att utreda situationen gemensamt och komma överens om fortsatta åtgärder.

Kom också ihåg att du alltid kan ta kontakt med kursläraren eller institutets rektor.