Studera tryggt vid JHL-institutet

JHL-institutet verkar på ett sådant sätt att studerande kan delta i kurser både på institutet och på områdena på ett tryggt sätt. Institutet ingriper i alla sorters trakasserier. Institutet har två kontaktpersoner för trakasserier. De stödjer dem som råkar ut för trakasserier.

JHL-institutets kontaktpersoner för trakasserier

JHL-institutet har som mål att erbjuda en trygg, jämlik och trevlig inlärningsmiljö för alla. Utgångspunkten är ömsesidig respekt. Vi ingriper i alla sorters trakasserier och ofredande.

JHL-institutet har två kontaktpersoner för trakasserier som erbjuder stöd för studerande som råkar ut för ofredande, trakasserier, mobbning, rasistiskt eller sexistiskt beteende eller annat osakligt beteende.

Hanna Takolander
tfn 044 0750 850
e-post i formen:
fornamn.efternamn@jhl.fi
Tapani Eskola
tfn 050 465 6052
e-post i formen:
fornamn.efternamn@jhl.fi

Ta modigt kontakt med kontaktpersonerna för trakasserier om du råkar ut för trakasserier eller annat osakligt under kursen. Det är fullständigt konfidentiellt att ta kontakt. Kontaktpersonerna för trakasserier har tystnadsplikt.  Kontaktpersonerna för trakasserier har i uppgift att hjälpa till med att utreda situationen gemensamt och komma överens om fortsatta åtgärder.

Kom också ihåg att du alltid kan ta kontakt med kursläraren eller institutets rektor.

Kom på kurs bara om du är frisk!

Vänligen observera att kursanmälan är bindande.

Om du inte kan delta ska du kontakta kurssit@jhl.fi senast en vecka före kursen börjar och annullera din anmälan. Du får ett bekräftelsemeddelande när annulleringen har noterats.

Om du blir borta utan att meddela eller annullerar mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en avgift på 50 euro. Vi uppbär inte avgiften om du kan visa upp läkarintyg eller en annan verifierbar orsak (till exempel corona, inställt flyg eller tåg).