Institutets kontaktuppgifter

Uthyrning av mötesrum, försäljningstjänsten och JHL-insitutets personal.

JHL-institutet
Sörnäs strandväg 23
00500 Helsingfors
telefonväxel 010 77031

Postadress: PB 101, 00531 Helsingfors

JHL-institutets försäljningstjänst

Försäljningsassistent
Hanna Vikman
tfn 010 770 3741 / 050 439 8452
myyntipalvelut@jhl.fi

Övriga ärenden

Servicechef
Marianne Nieminen
tfn 010 7703 752 eller 040 543 1833
marianne.nieminen@jhl.fi

Personal

Rektor, lärare och kurssekreterarna