JHL-institutet

JHL-institutet upprätthålls av Raseborgsstiftelsen. Stiftelsen ordnar utbildning särskilt för dem som arbetar i offentlig sektor och välfärdsbranscherna samt för andra som har organiserat sig fackligt. Det är fråga om humanistisk och samhällelig utbildning, till exempel med anknytning till välfärd, samarbete i arbetslivet och jämställdhet.