Organisationsanslutna fackförbund

Till JHL hör fyra organisationsanslutna fackförbund inom stassektorn. JHL och medlemsförbunden har slagit samman sin intressebevakning.

Gränssäkerhetsunionen

Rajaturvallisuusunionin logo

Sjöbevakningsförbundet och Gränsbevakningsförbundet, med andra ord de två största personalorganisationerna inom gränsbevakningsväsendet, gick i maj 2012 samman och bildade Gränssäkerhetsunionen. Unionens medlemskår innefattar över 70 procent av gränsbevakningsväsendets personal. Det är fråga om ungefär 2 500 anställda i aktiv tjänst: gränsbevakare, sjöbevakare, officerare, institutsofficerare, specialofficerare och civila tjänstemän. Gränssäkerhetsunionens webbplats

Fängelsetjänstemännens förbund

VVL logo

Fängelsetjänstemännens förbund är det största fackförbundet inom justitieministeriets förvaltningsområde. Det är det nästäldsta förbundet i FFC i och med att dess historia går tillbaka till 1895. Största delen av medlemmarna arbetar med övervakning, bland annat som vakter, övervakter och vaktchefer. Andra stora medlemsgrupper är arbetsledare, kanslister, köksanställda och ekonomisk personal samt hälsovårdspersonal. Förbundsmedlemmarna representerar cirka 40 olika yrkesbeteckningar inom fångvården.

Förbundet har knappt 2 000 medlemmar, av vilka 80 procent är män och 20 procent kvinnor. Fängelsetjänstemännens webbplats (på finska)

Tullförbundet

tulliliitto logo

Tullverkets fackliga organisationer har anor från 1906, och dessa traditioner förs vidare av Tullförbundet. Två tredjedelar av Tullverkets personal, det vill säga 900 anställda, hör i dag till Tullförbundet. Av dem är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Tullförbundets webbplats (på finska)

Underofficersförbundet

aliupseeriliittto logo

Underofficersförbundet företräder Försvarsmaktens underofficerare, flygmekaniker, mekaniker, avtalssoldater samt yrkessoldater för krishantering. Förbundet har omkring 3 500 medlemmar. Underofficersförbundets webbplats (på finska)