Lediga jobb

På den här sidan meddelar vi om lediga jobb på JHL.

Vi anställer en översättare

Vi stärker vårt lag och anställer en översättare till kommunikationsenheten för en tillsvidareanställning på heltid till fackförbundet JHL:s huvudkontor i Helsingfors. Uppgiftsbefattningen är kommunikatör, översättare.

Arbetet går i huvudsak ut på översättning från finska till svenska och svenska till finska tillsammans med förbundets övriga två översättare.

Översättaren översätter kommunikations- och kampanjmaterial, pressmeddelanden och andra texter och deltar i planeringen och utvecklingen av förbundets kommunikation och synlighet. Översättningarna omfattar till exempel medlems- och marknadsföringstexter, administrativa handlingar, översättningar för sociala medier och texter och innehåll för övriga målgrupper. Översättaren ansvarar för framställandet av innehåll för den svenskspråkiga webbplatsen.

Översättaren ansvarar också för språkliga riktlinjer och språkvård på svenska. Hen samarbetar med alla enheter i förbundet. Översättaren följer med det finländska arbetsmarknadsfältet på svenska och den nordiska arbetsmarknaden samt fungerar som kommunikationens representant bland annat i förbundets olika arbetsgrupper. Hen samarbetar aktivt med de övriga översättarna och tidningen Motiivis tvåspråkiga redaktör beträffande planeringen och genomförandet av förbundets svenskspråkiga kommunikation. Dessutom deltar hen vid behov i att utbilda och undervisa.

Vi förutsätter lämplig högskoleexamen, gärna översättarutbildning och utmärkta kunskaper i svenska och finska. Goda IT-färdigheter är en förutsättning. Du ska kunna jobba självständigt och tidvis vara flexibel med arbetstiderna i brådskande situationer på kommunikationen.

Vi värdesätter erfarenhet av att använda översättningsprogram, beredskap att översätta finska – engelska – finska samt kännedom om arbetsmarknadsterminologi och det fackliga fältet. Goda kommunikationsfärdigheter är till födel i arbetet.

Vi erbjuder trevliga kolleger och en intressant arbetsgemenskap som jobbar med samhälleliga frågor. Lönen och övriga förmåner fastställs i kollektivavtalet för JHL:s personal.

Anställningsförhållandet inleds 10.1.2022 eller enligt överenskommelse. Ansökan och meritförteckning ska skickas senast 16.11.2021 till adressen henkilostohallinto@jhl.fi. Skriv ansökan och meritförteckning på finska. Ange ”Viestinnän asiantuntija, kääntäjä” i rubrikfältet.

De som kallas till intervju kommer att få göra ett översättningsprov.

Mer information om uppgiften ges på finska av kommunikationschef Heidi Hänninen, tfn 040 126 2748 och kommunikationsdirektör Kristiina Ahonen, tfn 040 530 1774.