Strejkdirektiv

JHL:s allmänna strejkdirektiv tillämpas i strejker som utlysts av förbundets styrelse och representantskap. Vid strejker följs förutom strejkdirektivet också de anvisningar som utfärdas av förbundsstyrelsen, dvs. centralstrejkkommittén, förbundets arbetsutskott eller de särskilda arbetsgrupper som tillsätts av centralstrejkkommittén.

Konfliktguide (pdf, 392 KB)