Skydd vid arbetslöshet

Då du ansluter dig till JHL, ansluter du dig på samma gång till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Du har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, förutsatt att du uppfyller arbetsvillkoret.

Då du ansluter dig till JHL, ansluter du dig på samma gång till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Då har du möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning.

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek beror på dina inkomster. I regel motsvarar dagpenningen ca 50–70 procent av lönen.  I den inkomstrelaterade dagpenningen ingår en barnförhöjning vars storlek beror på antalet barn. Arbetslöshetsdagpenningen är skattepliktig inkomst.

Kassan hjälper också i ärenden som gäller alterneringsersättning.

Läs anvisningarna om vad du ska göra om du blir arbetslös.