Din förening

Föreningen är medlemmens ”hembo”. Föreningarnas uppgift är att förbättra sina medlemmars arbetsförhålladen. De ordnar också fritidsverksamhet.

Föreningen är medlemmens hembo. Fackföreningarna samlar ihop samtliga arbetstagare inom föreningens organisations- och verksamhetsområde. Dessa arbetstagare är medlemmar i JHL-anslutna föreningar.

Föreningen arbetar för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor och arbetsförhållanden och för att främja deras rättigheter och intressen i samhället. Utöver arbetet i dessa intressebevakningsfrågor ordnar föreningarna också fritidsverksamhet och kurser för sina medlemmar.

Föreningarnas verksamhet finansieras genom återbetalning av medlemsavgifterna till föreningen. 20 procent av förbundets medlemsavgifter går till föreningarna.

Läs mer om föreningsverksamhetetn:

JHL:s föreningar
Händelsekalendern