Arbetslöshetsskydd

JHL:s medlemmar är också medlemmar i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Medlemmar i a-kassan har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, förutsatt att de uppfyller arbetsvillkoret.

Som medlem i JHL är du också medlem i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. A-kassans medlemmar har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning.

Arbetslöshetsdagpenningens storlek beror på dina inkomster. I regel motsvarar dagpenningen ca 50–70 procent av lönen.  I den inkomstrelaterade dagpenningen, liksom i andra arbetslöshetsförmåner, ingår en barnförhöjning vars storlek beror på antalet barn. Arbetslöshetsdagpenningen är skattepliktig inkomst

JHL:s a-kassa har en webbplats med information om vad du ska göra om du blir arbetslös.

Även alterneringsersättning betalas via arbetslöshetskassan.

Läs mer:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena