Försäkringsförmåner

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Försäkringen ger ett omfattande skydd på resor och på fritiden. Också försäkringsbolaget If erbjuder försäkringar för medlemmar i JHL.

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Medlemsförsäkringen omfattar reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för bestående men. I försäkringen ingår också flera nyttiga ansvarsförsäkringar. Även försäkringsbolaget If erbjuder ett antal försäkringar för JHL-medlemmar.

Turvas medlemsförsäkring för JHL:are

Den kollektiva medlemsförsäkringen som JHL erbjuder omfattar reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för bestående men.

Försäkringen omfattar också en JHL-medlems under 15-åriga medresande egna barn, egna barnbarn och makans barn. Försäkrade är  även under 15-åriga medresande barn som bor i samma hushåll som medlemmen.

I resenärförsäkringen ingår även skydd vid krissituationer. Om resmålet utsätts för terrorattack eller naturkatastrof och den försäkrade vill återvända hem tidigare, ersätter Turva kostnaderna för returresan.

Turva ersätter likväl inte i en sådan situation i försäkringsvillkoren angivna andra kostnader för avbrytande av resa, såsom på förhand betalade tjänster eller ersättning för förlorade resdagar.

I medlemsförsäkringen ingår också

  • yrkesmässig ansvarsförsäkring
  • lösöresförsäkring för familjedagvårdare
  • yrkesbaserad ansvarsförsäkring för studerande
  • lösöresförsäkring för familjedagvårdare
  • dagpenningsersättning vid pensions- eller karensfall
  • organisationsförsäkring

Läs mer om försäkringarna på Turvas webbplats!

Som JHL-medlem har du också rätt till andra Turvaförmåner.

Du kan fylla i skadeanmälan för reseskador på Turvas särskilda webbplats för medlemmar i JHL. Logga in i tjänsten med nätbankskoder och ditt medlemsnummer.

Turvas webbplats för JHL-medlemmar

Turvas telefonservice för JHL:are

Turvas telefonservice för JHL-medlemmar 010 195 109 betjänar mån – fre kl. 8.00 – 18.00.

Turvas servicetelefon i ersättningsärenden finns på 010 195 108, dit man kan ringa måndag–fredag klockan 9.00 – 17.00.

Priset för ett samtal till servicenumret är lokalsamtalsavgift i hela landet.

Turvas organisationsförsäkring för JHL:are

Som medlem i JHL är din försäkring i Turva i kraft också när du utför organisationsuppgifter eller deltar i organisationsrelaterade händelser. Fackförsäkringen gäller överallt i världen och täcker bland annat kostnaderna för en sjukdom eller olyckshändelse som inträffar under en organisationsrelaterad resa.

Närmare detaljer finns på Turvas medlemssida.

Försäkringsbolaget If

Även försäkringsbolaget If erbjuder försäkringsförmåner för JHL-medlemmar. Läs mer på Ifs webbplats. Läs ockås om Ifs livsförsäkring.