Semesterverksamhet

Man kan ansöka om semesterstöd av semesteranordnarna Hyvinvointilomat ry och Löntagarnas välfärd och hälsa PHT rf.

Hyvinvointilomat

Hyvinvointilomat ry ordnar subventionerade semestrar med full pension. Ansökan till semesterperioderna görs via Hyvinvointilomat ry:s webbplats, läs mer och lämna en ansökan! På sidan syns alla de semesterperioder som för närvarande kan ansökas.  Man ansöker om semesterstöd med en elektronisk blankett, som ar aktiverad under den tid som ansökan pågår. Vem som helst kan ansöka om dessa semesterperioder.

Semesterstöd beviljas på ekonomiska, sociala och hälsomässiga grunder. Hyvinvointilomat poängsätter ansökningarna på basis av de uppgifter som finns i ansökan. Hyvinvointilomat ry väljer ut deltagarna och meddelar de utvalda skriftligen. Ansökan och valbarhet förutsätter inte medlemskap i förbundet.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder Hyvinvointilomat med medel från Veikkaus.

Löntagarnas välfärd och hälsa PHT

Löntagarnas välfärd och hälsa PHT ordnar semesterperioder för vuxna och barnfamiljer.

Familjeperioderna är avsedda för familjer som har barn i lek- eller skolåldern. Avskikten är att hjälpa familjer att öka motionen och tillägna sig sunda vanor i vardagen. Man försöker hitta roliga sätt att röra på sig genom att pröva olika grenar och vara tillsammans.

På kurserna för vuxna försöker man hitta metoder för att acceptera sig själv och erbjuda stöd för förnyade levnadsvanor. Under kursens gång kan du bekanta dig med nya motionsformer, du får information om kost och kan röra på dig under handledning i en naturnära miljö.Kurserna för vuxna varar totalt en vecka, kurserna är fördelade på tre kortare närperioder.

Perioderna ordnas runtom i Finland. PHT främjar hälsa och välmående med stöd från Veikkaus.

Bekanta dig mer med perioderna för välmående. Semesteransökningarna lämnas in via PHT:s webbplats med en elektronisk blankett .

PHT ansvarar för valet av deltagare och arrangemangen under perioderna. Ansökan och valbarhet förutsätter inte medlemskap i förbundet. PHT meddelar de utvalda skriftligen.

SAL-lomat

Du kan ansöka om stöd från SAL när de deltar i PHT:s perioder för välmående. Självrisken vid kurserna för vuxna är 25 euro per dygn. Du kan erhålla 50 euro i ersättning då du deltar i alla närperioder som hör till kursen  Pysyvään muutoksen. SAL-lomat stöder medlemmarna i FFC:s medlemsförbund.

SAL-lomat ersätter 25 euro för varje deltagare över 6 år vid familjeperioderna.