Medlemsservice 24h

Medlemsservice 24h är en e-tjänst för förbundets medlemmar. I Medlemservice 24h kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, din yrkesbeteckning, information om ditt arbetsförhållande och anmäla dig till förbundets kurser.

I Medlemsservice 24h kan du:

  • ansöka till förbundets kurser – till exempel regionala kurser eller yrkesinriktade studiedagar
  • betala din medlemsavgift – om arbetsgivaren inte bär upp den direkt från lönen
  • meddela om avgiftsbefrielse – du är befriad från medlemsavgiften om du till exempel studerar eller är föräldraledig
  • beställa ett nytt medlemskort – plast eller mobil
  • uppdatera dina medlemsuppgifter – korrekta medlemsuppgifter gör att du får just de meddelande som gäller dig.

Logga in i Medlemsservice 24h med dina användarkorder.
Ditt medlemsnummer är också din användarkod.
Vid första inloggningen använder du din personbeteckning som lösenord (t.ex. 140662-123A).