Medlemskortet

JHL:s nuvarande medlemskort är i kraft 2019–2021. Medlemskortet fungerar också som olycksfalls- och reseförsäkringskort. JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva.

För att medlemskortet ska gälla krävs att du har betalat medlemsavgiften och också i allmänhet håller medlemskapet i skick.

Som ny medlem får du medlemskortet per post när dina uppgifter har införts i medlemsregistret. Samtidigt som vi skickar kortet får du också medlemskalendern samt information om medlemsförmånerna och allmän information om medlemskapet.

Om du tappar bort kortet

Beställ ett nytt medlemskort via Medlemsservice 24h eller genom att kontakta medlemsservicen.
Du får inte ett nytt kort fastän du byter förening eller namn.

Beställ ett mobilkort i Medlemsservice 24h

Logga in i tjänsten och gå till ”Uppdatera din kontaktinformation”. Välj ”Mobilt medlemskort” i nedre kanten av sidan och klicka på ”Spara”. Du får en länk till mobilkortet senast under följande vardag. Klicka på länken och spara kortet på din mobiltelefon.