Medlemskortet

Fackförbundet JHL:s nuvarande medlemskort är i kraft 2022–2024. För medlemmar under 70 år är kortet också ett olycksfalls- och reseförsäkringskort. JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva.

Medlemskort för medlemmar under 70 år

Medlemskort för medlemmar som har fyllt 70 år

För att medlemskortet ska gälla krävs att du har betalat medlemsavgiften och också i allmänhet håller medlemskapet i skick.

Från och med år 2022 upphör förbundets resenärs- och olycksfallsförsäkring för fritiden att gälla den dag då medlemmen fyller 70 år. Medlemmar som fyller 70 år får automatiskt ett nytt medlemskort utan reseförsäkring.

Det nuvarande medlemskortet har skickats till medlemmarna per post i november. Som ny medlem får du medlemskortet per post när dina uppgifter har införts i medlemsregistret. Med kortet får du också en broschyr över medlemsförmånerna, information om medlemskapet och en medlemskalender om du har beställt en sådan.

Om du tappar bort kortet

Beställ ett nytt medlemskort via mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.
Du får inte ett nytt kort fastän du byter förening eller namn.

Mer information om det mobila medlemskortet och svar på vanliga frågor