Medlemskortet

JHL:s nuvarande medlemskort är i kraft 2019–2021. Medlemskortet fungerar också som olycksfalls- och reseförsäkringskort. JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva.

För att medlemskortet ska gälla krävs att du har betalat medlemsavgiften och också i allmänhet håller medlemskapet i skick.

Som ny medlem får du medlemskortet per post när dina uppgifter har införts i medlemsregistret. Samtidigt som vi skickar kortet får du också medlemskalendern samt information om medlemsförmånerna och allmän information om medlemskapet.

Om du tappar bort kortet

Beställ ett nytt medlemskort via mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.
Du får inte ett nytt kort fastän du byter förening eller namn.