Avgiftsbefrielse

JHL-medlemmar har rätt till befrielse från medlemsavgiften på vissa villkor. Bekanta dig med villkoren här.

Du har rätt till befrielse från medlemsavgiften om du inte har förvärvsinkomster och inte är berättigad till förmåner som betalas ut av arbetslöshetskassan och du:

  • är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig
  • är vårledig
  • är sjukledig utan lön
  • erhåller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning (från Fpa eller arbetspensionsanstalterna)
  • är arbetslös (arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning). Obs! Du kan meddela detta endast retroaktivt med tre månaders mellanrum
  • studerar eller
  • fullgör värnplikt

Meddela om avgiftsbefrielse via mittJHL eller genom att genom att kontakta medlemsservicen. Se inloggningsanvisningen för mittJHL här.