Avgiftsbefrielse

Du har rätt till befrielse från medlemsavgiften om du inte har förvärvsinkomster och du:

  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • är på vårledighet
  • erhåller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning
  • är sjukledig utan lön
  • är arbetslös (arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning)
  • studerar eller
  • fullgör värnplikt

Meddela om avgiftsbefrielse genom att kontakta medlemsservicen.