Medlem, värva en medlem!

Rekommendera medlemskap i ditt fackförbund JHL och förtjäna JHL-bonuspoäng värda flera hundra euro. På den här sidan hittar du verktyg för rekryteringsarbetet. Ju fler vi är, desto starkare är fackförbundet JHL på arbetsplatserna.

Anslut dig till medlemsrekryterarna, om du så är ordinarie medlem, studerandemedlem eller aktiv. Du kan rekommendera JHL-medlemskap för till exempel dina arbets- eller studiekamrater eller dina kompisar.

Den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig! Det här ska vi korrigera. Var smart och fråga dina kompisar om de vill ansluta sig.

Du kan rekommendera medlemskap i JHL nästan var som helst:

 • på din arbetsplats
 • på lunch- och kafferasten
 • före eller efter arbetsdagen
 • i hissen
 • på läroanstalter
 • via WhatsApp
 • via Facebook
 • via Messenger
 • per e-post.

Den nya medlemmen kan vara:

 • en ny eller gammal kollega
 • en granne
 • en nyfiken förbipasserande
 • en studerande
 • någon som för närvarande är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan.

Rekommendera medlemskap i JHL

Rekommendera fackförbundet JHL för dina kompisar. Då de ansluter sig får du bonuspris som har ett värde i pengar.

Ju fler medlemmar du rekryterar, desto mer ökar ditt poängsaldo i JHL-bonuspris näthandel och du kan lösa in fina priser. För varje ny löntagarmedlem som betalar medlemsavgift och som du rekryterar, får du 30 poäng, och för varje studerandemedlem 12 poäng. En poäng har ett värde motsvarande en euro. Läs mer om JHL-bonuspris här. 

Ni bägge två – både du och den nya JHL-medlemmen – är vinnare!

Då din kompis ansluter sig till fackförbundet JHL, får hen stöd och trygghet i arbetslivet. JHL förhandlar, så att arbetets värde syns både i plånboken och som välbefinnande i arbetslivet. Den nya medlemmen får också tillgång till mångsidiga medlemsförmåner.

Uppmuntra till att redan idag gå med i JHL, fackförbundet för stjärnproffs!

JHL är det största fackförbundet inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Till fackförbundet hör representanter för tusentals yrken från många yrkesbranscher. Denna elitgrupp kallas stjärnproffs, eftersom de håller hela landet på fötter, både i vått och torrt.

Rekommendera medlemskap enkelt på nätet

Rekommendera medlemskap i JHL

Det är lätt att rekommendera medlemskap. Med hjälp av appen kan du skicka ett meddelande via WhatsApp, Messenger, som textmeddelande eller som e-postmeddelande. Du kan utnyttja den färdiga modelltexten eller skiva ett eget meddelande.

För att vi ska kunna belöna dig, ska din kompis fylla i ditt medlemsnummer på sin anslutningsblankett. Ditt medlemsnummer finns på ditt medlemskort. Du kan också se ditt medlemsnummer genom att logga in i mittJHL och kolla upp Medlemsinformation > Personinformation.

Då du skickar ett färdigt meddelande via rekommendationssidan, fogas ditt medlemsnummer automatiskt till meddelandet. Om du skriver ett eget meddelande, kom ihåg att be din kompis att skriva ditt medlemsnummer på anslutningsblanketten.

6 + 1 tips för medlemsrekrytering

Här får du några tips för medlemsrekryteringen. En del av tipsen passar alla medlemmar, en del passar särskilt medlemmar som har förtroendeuppdrag eller JHL:s föreningar. Kolla också in JHL:s materialbank. Där kan du bläddra i bildmaterial som kan användas för kampanjer.

1 Medlem, ta medlemskap på tal

 • Ta medlemskap i fackförbundet JHL på tal med dina arbets- eller studiekamrater.
 • Visa eller berätta hur man kan ansluta sig som medlem i fackförbundet JHL och fyll anslutningsblanketten på nätet. Gör det genast.
 • Då du rekryterar en ny medlem får du bonuspoäng på ditt ”bonuskonto” och kan lösa in trevliga produkter från JHL-bonuspris.

2 Förtroendeman, lyssna noga

Största delen av oss människor vill bli tagna i beaktande då man blir tillfrågad om hur det står till och vad som är aktuellt på arbetsplatsen.

Diskussioner ansikte mot ansikte är de mest effektiva, men det går riktigt bra att sköta ärendet också per telefon. Ring upp!

 • Gå igenom arbetstagarna på din arbetsplats och erbjud dem medlemskap i fackförbundet JHL.
 • Locka med vänner och kolleger till fackförbundet.

3 Förtroendeman, diskutera mera

Diskutera och lyssna på vad dina åhörare har att berätta. Visa att du är intresserad!

Fråga

 • vilka uppgifter förtroendemannen borde ta sig an på arbetsplatsen
 • om din diskussionspartner skulle vilja vara med om att göra arbetsplatsen bättre
 • vilka frågor som kunde förbättras på arbetsplatsen
 • vad som är viktigt beträffande medlemskap i fackförbundet.

Begär

 • att personerna kommer med i stjärnproffsens skara, som medlem i fackförbundet JHL.

4 Förening – gör upp en plan för medlemsrekryteringen

 • Hur skulle det sitta med en plan för medlemsrekryteringen på arbetsplatsnivå?

5 Förtroendeman eller föreningsaktiv – hälsa den nya medlemmen välkommen

Helst ansikte mot ansikte, men det går också bra per telefon. Huvudsaken är att du tar kontakt!

Till exempel så här:

 • ”Hej och välkommen till huset! Har någon redan visat dig runt? Hur är det med ditt arbetsavtal, är det ok, eller har du något att fråga? Vi har en egen förtroendeman här som kan hjälpa dig med arbetsavtalet. Hör du förresten redan till ett fackförbund? Om inte, lönar det sig för dig att ansluta dig! Ju fler vi är, desto starkare är vi.”

6 Föreningsaktiv – gör dig själv och din förening synlig

Dela ut

 • din förenings broschyrer och JHL:s material på arbetsplatsernas kaffebord, i pausutrymmen och på anslagstavlorna.
 • kampanjmaterial som finns i JHL:s materialbank jhl.fi/aineistopankki. Svenskt material finns under rubriken På svenska.

Använd

 • JHL:s symboler, pinsar och dekaler
 • JHL:s kläder, till exempel t-skjorta

Kampanjmaterial som stöder medlemsrekrytering finns i materialbanken på jhl.fi/aineistopankki. Svenskt material finns under rubriken På svenska.

Berätta

 • hurudan fackförbundets och fackföreningens verksamhet är
 • hurudant gäng som är medlemmar i din förening
 • vad åhöraren vinner genom medlemskap i JHL.

Se till att

 • informationen på arbetsplatsens anslagstavla är aktuell, ta ner gamla affischer och meddelanden och häng upp nya. Se också till att förtroendemännens, föreningarnas och kontaktpersonernas kontaktuppgifter är aktuella.
 • du hänger upp material som stöder medlemsrekryteringen på anslagstavlorna. Du hittar material i JHL:s materialbank jhl.fi/aineistopankki.

Utnyttja

JHL-produkter i medlemsrekryteringen som föreningarna kan beställa från JHL-shop

+1

Kontaktpersoner på arbetsplatserna och kartläggningen igång

En person hinner inte vara med överallt. Därför vore det klokt av föreningarna och förtroendemännen att kartlägga vem på arbetsplatsen eller -enheten som vill vara kontaktperson och hur organiseringen på arbetsplatsen har ordnats.

Kartläggningen hjälper till för att göra arbetet konsekvent då

 • man söker kontaktpersoner
 • man planerar arbetsplatsbesök och medlemsrekrytering
 • man utför till exempel arbetsplatsspecifika enkäter.

Föreningarna och medlemsrekryteraring

Många föreningar har utnämnda medlemsrekryterare, men att rekommendera medlemskap och rekrytera nya medlemmar hör också till förtroendemännens och föreningarnas styrelsemedlemmars uppgifter.

Det lönar sig för föreningarna att planera sin medlemsrekrytering årligen och välja ut nya medlemsrekryterare av vilka en utnämns till koordinerande ansvarsperson för medlemsrekryteringen.

JHL:s aktiva, som utnämnts till ”medlemsrekryterare”, får nyhetsbrev och aktuell information om medlemsrekrytering av förbundet.  De har i uppgift att inspirera också andra föreningsmedlemmar att rekrytera medlemmar. Om du blev intresserad av uppgiften, meddela antingen föreningen eller förbundet om det.

Kolla också hurudant material JHL erbjuder som stöd för medlemsrekryteringen.

Medlemsrekrytering bland studerande

Medlemsrekrytering bland studerande och arbetet i läroanstalterna är också mycket viktigt arbete som en stor del av de aktiva inom JHL och läroanstaltsagenterna (på finska) utför årligen.

Det är viktigt att sprida information om arbetsmarknadsmedvetenhet till kommande arbetstagare inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena redan under studietiden. På det sättet blir förbundet och dess aktörer bekant.

Studerandemedlemmarna är befriade från förbundets medlemsavgift under studietiden. Då studierna slutförts fortsätter medlemskapet i enlighet med förbundets stadgar.

JHL ersätter medlemsrekryterarnas kostnader för information i skolorna. Vi betalar 30 euro i föreläsningsarvode för varje arbetsmarknadsinfo och 15 euro i timmen för information i entréhallen. Dessutom ersätts kostnaderna för att resa till läroanstalten enligt taxan för förmånligaste kollektiva färdmedel.

Läroinrättningarna kan beställa en arbetsmarknadstimme här (på finska)

Vill du ha utbildning i medlemsrekrytering?

JHL utbildar regelbundet sina medlemsrekryterare, både riksomfattande och regionalt.

Ifall du är intresserad av medlemsrekrytering eller besök vid en läroanstalt, ta kontakt med JHL:s personal på ditt eget område eller skicka e-post till förbundskontoret under adressen jasenhankinta@jhl.fi

Kontaktpersoner för skolinformation regionvis (på finska)