Medlem, värva en medlem!

Anslut dig till JHL:s medlemsrekryterarna, om du så är ordinarie medlem, studerandemedlem eller aktiv. Här hittar du verktyg för rekryteringsarbetet. JHL belönar dig för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering. Du kan rekrytera nya medlemmar varje dag!

Anslut dig till medlemsrekryterarna, om du så är ordinarie medlem, studerandemedlem eller aktiv. Rekrytering av nya medlemmar är alla JHL-medlemmars gemensamma uppgift. Du kan rekommendera JHL-medlemskap för till exempel dina arbets- eller studiekamrater eller dina kompisar.

Den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig!

Det här ska vi korrigera. Var smart och fråga dina kompisar om de vill ansluta sig.

Du kan rekommendera medlemskap i JHL nästan var som helst:

 • på din arbetsplats
 • på lunch- och kafferasten
 • före eller efter arbetsdagen
 • i hissen
 • du då besöker mässor eller andra evenemang med din förening
 • på läroanstalter
 • via WhatsApp
 • via Facebook
 • via Messenger
 • per e-post.

Den nya medlemmen kan vara:

 • en ny eller gammal kollega
 • en granne
 • en förbipasserande på mässor, marknader eller torgevenemang
 • studerande
 • någon som för närvarande är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan.

Här finns tips för medlemsrekryteringen:

10 + 1 orsaker att gå med i JHL

7 + 1 tips för medlemsrekrytering

Här får du några tips för medlemsrekryteringen. En del av tipsen passar alla medlemmar, en del passar särskilt medlemmar som har förtroendeuppdrag och JHL:s föreningar.

1 Medlem, rekommendera en medlem

Rekommendera medlemskap i JHL. Du kan skicka ett färdigt e-postmeddelande, WhatsApp-meddelande eller textmeddelande till dina kompisar eller kolleger.

Då en ny medlem ansluter sig till JHL får du bonuspris som har ett värde i pengar. Ju fler medlemmar du rekryterar, desto mer ökar ditt poängsaldo i JHL-bonuspris näthandel och du kan lösa in fina priser.

Då din kompis ansluter sig till fackförbundet JHL, får hen stöd och trygghet i arbetslivet. JHL förhandlar, så att arbetets värde syns både i plånboken och som välmående i arbetslivet. Den nya medlemmen får också tillgång till mångsidiga medlemsförmåner.

Uppmuntra till att redan idag ansluta sig till JHL, fackförbundet för stjärnproffs!

Klicka på bilden och rekommendera!

Eller klicka här:

Rekommendera medlemskap

2 Medlem, ta medlemskap på tal

 • Ta medlemskap i JHL på tal med dina arbets- eller studiekamrater.
 • Visa eller berätta hur man kan ansluta sig som medlem och fyll i JHL:s anslutningsblankett på nätet. Gör det genast.
 • Då du rekryterar en ny medlem får du bonuspoäng på ditt ”bonuskonto” och kan lösa in trevliga produkter från JHL-bonuspris.

3 Förtroendeman, lyssna noga

Största delen av oss människor vill bli tagna i beaktande då man blir tillfrågad om hur det står till och vad som är aktuellt på arbetsplatsen.

Diskussioner ansikte mot ansikte är de mest effektiva, men det går riktigt bra att sköta ärendet också per telefon. Ring upp!

 • Gå igenom arbetstagarna på din arbetsplats och erbjud dem JHL-medlemskap.
 • Locka med vänner och kolleger till fackförbundet.

4 Förtroendeman, diskutera mera

Diskutera och lyssna på vad dina åhörare har att berätta. Visa att du är intresserad!

Fråga

 • vilka uppgifter förtroendemannen borde ta sig an på arbetsplatsen
 • om din diskussionspartner skulle vilja vara med om att göra arbetsplatsen bättre
 • vilka frågor som kunde förbättras på arbetsplatsen
 • vad som är viktigt beträffande medlemskap i fackförbundet.

Locka

 • med arbetstagarna i stjärnproffsens skara, som nya JHL-medlemmar.

5 Förening – gör upp en plan för medlemsrekryteringen

 • Skulle det kanske vara en god idé att göra en plan för medlemsrekryteringen på arbetsplatsnivå?

6 Förtroendeman eller föreningsaktiv – hälsa den nya medlemmen välkommen

Helst ansikte mot ansikte, men det går också bra per telefon. Huvudsaken är att du tar kontakt!

Till exempel så här:

”Hej och välkommen till huset! Har någon redan visat dig runt? Hur är det med ditt arbetsavtal, är det ok, eller har du något att fråga? Vi har en egen förtroendeman här som kan hjälpa dig med arbetsavtalet. Hör du förresten redan till ett fackförbund? Om inte, lönar det sig för dig att ansluta dig! Ju fler vi är, desto starkare är vi.”

7 Föreningsaktiv – gör dig själv och din förening synlig

Dela ut

 • din förenings broschyrer och JHL:s material på arbetsplatsernas kaffebord, i pausutrymmen och på anslagstavlorna.

Använd

 • JHL:s symboler, pinsar och dekaler
 • JHL:s kläder, till exempel t-skjorta.

Berätta:

 • hurudan fackförbundets och fackföreningens verksamhet är
 • hurudant gäng som är medlemmar i din förening
 • vad åhöraren vinner genom medlemskap i JHL.

Se till att

 • informationen på arbetsplatsens anslagstavla är aktuell, ta ner gamla affischer och meddelanden och häng upp nya. Se också till att förtroendemännens, föreningarnas och kontaktpersonernas kontaktuppgifter är aktuella.

Utnyttja

 • JHL-produkter i rekryteringen som föreningarna kan beställa från JHL-shop. pyöreä oranssi pohja jossa lukee JHL shop. Kuva on linkki, jota klikkaamalla siirtyy JHL shoppiin

+ 1

Kontaktpersoner på arbetsplatserna och kartläggningen igång

En person hinner inte vara med överallt. Därför vore det klokt av föreningarna och förtroendemännen att kartlägga vem på arbetsplatsen eller -enheten som vill vara kontaktperson och hur organiseringen på arbetsplatsen har ordnats.

Kartläggningen hjälper till för att göra arbetet konsekvent då

 • man söker kontaktpersoner
 • man planerar arbetsplatsbesök och medlemsrekrytering
 • man utför till exempel arbetsplatsspecifika enkäter.