Frågor om anslutning

Vem kan bli medlem i JHL? Hur betalas medlemsavgiften och hur mycket kostar det att vara medlem? Läs vanliga frågor om medlemskapet och svaren på dem här.

Hur stor är JHL:s medlemsavgift och hur beräknas den?

Medlemsavgiften i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är 1 procent av all förvärvsinkomst och därmed jämförbar inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen, dvs. av bruttoinkomsterna före skatt.

Hur betalar jag avgiften?

När du ansluter dig till JHL kan du välja på vilket sätt du betalar medlemsavgiften, dvs. om du gör det själv eller om arbetsgivaren ska ta den direkt från lönen.

Arbetsgivaruppbörd

När du fyller i den elektroniska anslutningsblanketten kan du samtidigt skriva ut ett uppbördsavtal, med vilken du förvaltar din löneräknare att ta ut din medlemsavgift direkt från lönen. Om du inte har en skrivare, kan du i anslutningsblanketten be att medlemsservicen skickar uppbördsavtalet hem till dig per post. När du ansluter dig med en traditionell pappersblankett ska du skicka en kopia av den ifyllda blanketten både till förbundet och din arbetsgivare.

Självbetalande medlemmar

Medlemsservicen skickar dig en lista med referensnummer med vilka du varje månad betalar medlemsavgiften själv. I listan över referensnummer ser du också procentsatsen för att räkna ut din medlemsavgift och kontonumret som avgiften betalas till.

Kan jag bli medlem i JHL?

Du ansluta dig till JHL om din arbetsgivare är

  • staten, en kommun, en samkommun eller en församling
  • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
  • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
  • ett företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom något av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan, som tidigare gick under namnet SYT.

Kan visstidsanställda bli medlemmar i JHL?

Ja, medlemskapet förutsätter inte ordinarie anställning. Arbetsförhållandets längd har ingen betydelse, utan såväl tillsvidareanställda och visstidsanställda som deltidsanställda kan bli medlemmar.

Kan jag vara medlem i flera fackförbund samtidigt?

Ja, du kan vara medlem i flera fackförbund samtidigt, men endast i en arbetslöshetskassa åt gången.

Vad ska jag göra när jag byter till JHL från ett annat förbund/en annan a-kassa?

När du fyller i anslutningsblanketten kan du också förvalta JHL att säga upp ditt medlemskap i förbundet/a-kassan som du nu hör till. Du måste dock själv se till att ditt medlemskap är i skick fram till det datum du byter förbund. Den tid i arbete som du intjänat under ditt medlemskap i din föregående arbetslöshetskassa kan tillgodoräknas om du ansluter dig till en annan arbetslöshetskassa inom en månad från att du utträtt ur den föregående kassan.

Måste jag veta vilken förening jag hör till för att kunna bli medlem?

När du blir medlem i JHL, ansluter du dig till den lokala fackföreningen. Den lokala fackföreningen är en medlemsförening i JHL. Du behöver inte veta vilken förening du hör till. Medlemsservicen ser till att du hör till den rätta föreningen på basis av din arbetsgivare och arbetsplats.