Yrkesinriktade studiedagar

Målet med JHL:s yrkesinriktade studiedagar är att sporra proffs till att öka och vidga sin yrkeskompetens, öka de olika yrkesgruppernas synlighet i samhället och skapa tätare samarbete mellan olika branscher.

Yrkesinriktade studiedagar är yrkesinriktad kompletterande utbildning

Yrkesinriktade studiedagar är yrkesinriktad kompletterande utbildning och således jämförbara med personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren deltar i kostnaderna genom att betala deltagaravgiften och räknar kurstiden som arbetstid. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att foga studiedagarna till din kompetensutvecklingsplan.

Kursavgiften

Deltagaravgiften för yrkesinriktade studiedagar och kurser är 50 euro per dag. Kursavgiften omfattar själva utbildningen, kursmaterialet, måltider och resor i enlighet med förbundets resereglemente samt logi i ett dubbelrum för deltagare som inte bor på kursorten. Utan logi är kursavgiften 30 euro per dag.

Innan du söker till studiedagarna eller kursen ska du reda ut vem som betalar deltagaravgiften och betalarens faktureringsadress, eftersom dessa ska anges i kursansökan för faktureringen. Vid behov kan du också be att din förening betalar deltagaravgiften, vilket gäller även JHL:s studerandemedlemmar som hör till den riksomfattande studerandeföreningen.

Reseersättningar och kursprogram

Reseersättningar betalas för deltagande i riksomfattande studiedagar eller specifika kurser inom deltagarens region. Studiedagar för olika yrkesbranscher ordnas både i regionerna i olika delar av Finland och i Helsingfors på JHL-institutet. Medlemmar kan delta på studiedagar som behandlar ett visst temaområde en gång per år.

Kursernas innehåll varierar från år till år.  På kurserna kommer att behandlas konkreta yrkesspecifika frågor som är viktiga för de olika yrkesgrupperna.

Detaljerade kursbeskrivningar och sökanvisningar finns i kurskalendern.