Utbildningssamarbete

JHL ordnar också utbildning i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund ABF och andra fackförbund.

JHL ordnar utbildning i intressebevakning och organisationsarbete i samarbete med andra aktörer, när motsvarande kurser inte finns i JHL:s eller JHL-institutets kursutbud.

JHL-institutet erbjuder också utbildningar för andra fackförbund.

Kurser för andra fackförbunds förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

JHL ordnar svenskspråkig utbildning också för andra förbund. Om du är intresserad av kurserna, ska du kontakta den som svarar för utbildningen i ditt förbund.

JHL:s medlemmar kan anmäla sig till alla webbkurser från och med juli 2019. Icke medlemmar ska fylla i en ansökan.

Svenskspråkiga arbetarskyddsutbildningar

  • Fortsättningskurs i arbetarskydd, 5 + 5 dagar, 31.8.-4.9.2020 (1/2)  och
    12.-16.10.2020 (2/2), i Tammerfors

Svenskspråkiga förtroendemannakurser

  • Fortsättningskurs för förtroendemän, 3 dagar, 18.-20.11.2020 (1/2), på JHL Institutet

Utbildningssamarbete med ABF

JHL ordnar utbildning i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund ABF. JHL betalar sina medlemmars deltagande på ett visst antal kurser som ordnas av ABF. JHL står för utbildningens och kursmaterialets kostnader, för kursdeltagare som inte bor på kursorten betalar JHL även logi i ett dubbelrum med helpension.

Om du är intresserad av ABF:s kurser, kan du gå till ABF:s webbplats (på finska) eller kontakta ABF:s telefontjänst via e-post neuvonta@tsl.fi eller telefon 020 745 7611. ABF skickar kursbekräftelsen till deltagarna ca en månad före kursen.

Anmälning

Anmälan till ABF:s kurser sker via deras webbplats, på sidan Oppimaan

Mer information per e-post neuvonta@tsl.fi eller telefon 020 745 7611.

ABF:s kurskalender (på finska)

Samarbetskurser med Kiljavainstitutet

JHL samarbetar med Kiljavainstitutet. Aktiva kan delta i Kiljavainstitutets intressebevaknings- och organisationskurser, om motsvarande kurser inte ordnas av JHL eller JHL-institutet.

Läs mer om Kiljavainstitutets kursutbud på institutets webbplats. Kontakta JHL:s kursrådgivning om du är intresserad att delta i förtroendemanna-, arbetarskydd- eller samarbetskurser eller Kiljavas organisationskurser.

Förbundet betalar utbildningens kostnader, kursmaterialet, logi och deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente. Om intressebevakningskursen inte är avlönad enligt ditt utbildningsavtal, kan du ansöka om kursstipendium av JHL. Även organisatoinskurser omfattas av kursstipendiet.

Anmälning

Anmälan till Kiljavainstitutets kurser sker via JHL:s kursrådgivning. Mer information om kurserna och kursanmälan ges av JHL:s kursrådgivning, tfn 010 7703 510 eller e-post kurssit@jhl.fi. Telefontjänsten har öppet måndag – torsdag 10.00 – 14.00. Utanför öppettiderna och i undantagsfall kan du be oss ringa tillbaka eller skicka e-post.