Samarbete på arbetsplatsen

På samarbetskurserna behandlas både grunderna i samarbete på arbetsplatsen och vad man ska göra i svåra situationer, till exempel vid permitteringar.

Kurserna om samarbete på arbetsplatsen är avsedda för medlemmar och suppleanter i samarbetsorgan på arbetsplatsen, huvudförtroendemän, förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och deras suppleanter.

Kursernas innehåll är i regel riktade till kommunsektorn, kyrkan, statssektorn och privatsektorn. Om kursen är avsedd för bara en viss bransch, t.ex. för privatsektorn, nämns detta i kursbeskrivningen. I kursbeskrivningen framgår också om kursen är en kurs dit deltagarna bjuds in.

Varje deltagare kan planera en studiehelhet som motsvarar ens roll och uppgifter på arbetsplatsen. Studierna bygger på en grundkurs och fortsättningskurser. Fortsättningskurserna och de kompletterande utbildningar är en grundligare genomgång av färdigheter och kunskaper som behövs i samarbete på arbetsplatsen. JHL ordnar också akualitetsdagar i regionerna.

Huruvida kursen är avlönad beror på utbildningsavtalet inom deltagarens bransch.

Bekanta dig med kursutbudet i kurskalendern. Avgränsa sökningen till samarbetskurser.

Det är viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens nätfaktureringadress och FO-nummer.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivning per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.