Organisationskurser

På organisationskurserna lär du dig viktiga färdigheter och kunskaper som behövs i organisationsverksamhet. Kurserna ger färdigheter i föreningsledning, organisationsekonomi, kommunikation och skötsel av medlemsärenden. På kurserna lär man sig också att utveckla föreningens verksamhet och samhällspåverkan.

En stor del av organisationskurserna är avsedda för aktiva, men JHL ordnar också kurser som är avsedda för alla medlemmar.

Du kan också ansöka till kurserna fastän du inte ännu är en s.k. aktiv, men har för avsikt att bli det. Kontakta i så fall ansvarsläraren för organisationskurserna. Deltagarna kan bygga upp en lämplig studiehelhet genom att välja intressanta kurser som stöder det egna arbetet.

Kursavgifter

En del av organisationskurserna är avgiftsbelagda. Det betyder att deltagaren ska betala en självriskandel. Självriskandelen är 50 euro per dag med inkvartering och 30 euro per dag utan inkvartering per deltagare. Avgiften uppbärs av JHL-föreningarna. Ta därför kontakt med din egen JHL-förening innan du anmäler dig till kursen. Alternativt kan du betala självriskandelen själv.

För följande kurser uppbärs inte någon självriskandel: JHL tutuksi, Yhdistystoiminnan ABC, Järjestäydy – järjestämisosaamista aktiiveille, Järjestäjäkurssi, Oppilaitosagenttikoulutus, Työelämäohjaajan koulutus,  The Union is Strength. För övriga kurser uppbärs en självriskandel.

Kursstipendium

Förbundet betalar utbildningens kostnader, kursmaterialet, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

Du kan också ansöka om kursstipendium för kurser som ordnas under vardagar. Du kan ansöka om kursstipendium om organiseringskursen förorsakar dig inkomstbortfall och du inte får inkomster från annat håll. Kursstipendiet består av kursdagpenning och kursstipendium. År 2023 är kursstipendiets belopp 83,044 euro per kursdag.

Bekanta dig med utbudet av organisationskurser

Organisationskurser ordnas på JHL-institutet men föreningarna kan också ordna organisationskurser självständigt.

JHL-institutets ansvarslärare för organisationskurserna är Merja Hanhela.

Merja Hanhela
Organisations- och samhällskurser
merja.hanhela@jhl.fi
050 432 4465