Kurser i arbetarskydd

På arbetarskyddskurserna går man igenom arbetarskyddets grunder och på fortsättningskurserna ges kompletterande utbildning. En del av kurserna är avlönade.

Arbetarskyddskurserna är avsedda för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och suppleanter i samarbetsorgan på arbetsplatsen.

På arbetarskyddskurserna går man igenom arbetarskyddets grunder och på fortsättningskurserna ges kompletterande utbildning.

På fortsättningskurserna behandlas belastning, bemötande, inneluften på arbetsplatsen samt problem och lösningar som gäller dessa teman. Lär dig om utveckling av välbefinnande på arbetet på Välbefinnande i arbetet -kortutbildning.

Lön för kurstiden

En del kurser som gäller arbetarskyddet är avlönade. Huruvida du får lön för kurstiden beror på utbildningsavtalet inom din bransch. Det är viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens faktureringadress.

Bekanta dig med kursutbudet i kurskalendern.

Kurser i arbetarskydd

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivning per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.