Kurser för hela medlemskåren

JHL har ett mångsidigt kursutbud för sina medlemmar.

Medlemskurser

JHL erbjuder sina medlemmar ett stort omfång av kurser både regionalt och på rikomfattande nivå.

Kurser som är avsedda för alla medlemmar är bland annat:

  • introduktionskurser till intressebevakning och arbetarskydd
  • temakurser för nya medlemmar; facklig framtidskurs (för svenskspråkiga medlemmar), kurser om fackföreningsrörelsen, natur och kultur
  • yrkesinriktade studiedagar

Alla kurser finns i kurskalendern.

I den elektroniska kurskalendern kan du leta efter kurser med sökord, bl.a. facklig framtidskurs, intrssebevakning och samarbete. Du kan också avgränsa sökningen till ett visst tema.

I den elektroniska kurskalendern finns alltid den nyaste informationen om kurserna.

Du kan också ladda ner eller skriva ut JHL:s tryckta kurskalender (de svenska kurserna börjar på sidan 42.)

I föreningarna och regionkontoren finns också tryckta upplagor av kursguiden.

Anmäl dig på kurs

Närmare information om hur du anmäler dig finns på sidan anmälan.

Vad kostar kurserna?

JHL:s kurser är i regel gratis för medlemmar. Förbundet står för resekostnader, kursavgifterna, logi och helpension.

Kurser som ordnas i Kiljavainstitutet omfattas av förbundets kursstöd. JHL betalar också deltagaravgiften på kurser som ordnas av Arbetarnas Bildningsförbund ABF.

Läs mer om JHL:s kursstöd.

Webbkurser

JHL erbjuder sina medlemmar en möjlighet att studera på webben. På webben kan du studera till exempel förtroendemannafärdigheter, dataskydd i arbetslivet, elektroniska kommunikationsverktyg, landskapsreformen eller offentlig upphandling.

Det finns också en yrkesinriktad webbkurs för personliga assistenter.

Vad är e-inlärning?

Kursverksamheten på webben består av självständiga studier, var och när som helst. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. JHL:s webbkurser är mycket enkla att använda. Webbkurserna kräver en del självdisciplin och planering på egen hand, men det ger dig en möjlighet att studera i egen takt och när det bäst passar dig själv.

Anmälning till webbkurser

JHL:s medlemmar kan anmäla sig till alla webbkurser igen i juli 2019. Icke-medlemmar kan ansöka till kurserna separat.

Webbkurserna är gratis för medlemmar.

Ansök till JHL:s kurser (icke medlem)