Kurser för hela medlemskåren

JHL har ett mångsidigt kursutbud för sina medlemmar. Förbundet ordnar också en stor mängd e-undervisning.

Medlemskurser

JHL erbjuder sina medlemmar ett stort omfång av kurser både regionalt och på rikomfattande nivå.

Kurser som är avsedda för alla medlemmar är bland annat:

  • introduktionskurser till intressebevakning och arbetarskydd
  • webbkurser, till exempel om landskapsreformen och arbetssökning
  • temakurser för nya medlemmar; facklig framtidskurs (för svenskspråkiga medlemmar), kurser om fackföreningsrörelsen, natur och kultur
  • yrkesinriktade studiedagar

Alla kurser finns i kurskalendern.

I den elektroniska kurskalendern kan du leta efter kurser med sökord, bl.a. facklig framtidskurs, intrssebevakning och samarbete. Du kan också avgränsa sökningen till ett visst tema.

I den elektroniska kurskalendern finns alltid den nyaste informationen om kurserna.

Du kan också ladda ner eller skriva ut JHL:s tryckta kurskalender via länken nedan (de svenska kurserna börjar på sidan 45.)

JHL koulutusopas/ JHL utbildar (pdf, 10 MB)

I föreningarna och regionkontoren finns också tryckta upplagor av kursguiden.

Anmäl dig på kurs

Närmare information om hur du anmäler dig finns på sidan anmälan.

Vad kostar kurserna?

JHL:s kurser är i regel gratis för medlemmar. Förbundet står för resekostnader, kursavgifterna, logi och helpension.

Kurser som ordnas i Kiljavainstitutet omfattas av förbundets kursstöd. JHL betalar också deltagaravgiften på kurser som ordnas av Arbetarnas Bildningsförbund ABF.

Läs mer om JHL:s kursstöd.

Webbkurser

JHL erbjuder sina medlemmar en möjlighet att studera på webben. På webben kan du studera till exempel förtroendemannafärdigheter, dataskydd i arbetslivet, elektroniska kommunikationsverktyg, landskapsreformen eller offentlig upphandling.

Det finns också en yrkesinriktad webbkurs för personliga assistenter.

Vad är e-inlärning?

Kursverksamheten på webben består av självständiga studier, var och när som helst. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. JHL:s webbkurser är mycket enkla att använda. Webbkurserna kräver en del självdisciplin och planering på egen hand, men det ger dig en möjlighet att studera i egen takt och när det bäst passar dig själv.

Anmälning till webbkurser

JHL:s medlemmar kan anmäla sig till alla webbkurser igen i juli 2019. Icke-medlemmar kan ansöka till kurserna separat.

Webbkurserna är gratis för medlemmar.

Ansök till JHL:s kurser (icke medlem)