Kurser för stöd i jobbsökning

JHL erbjuder sina arbetslösa medlemmar coachning som uppfyller aktiveringsmodellens aktivitetsvillkor och som förebygger nedskärningen i arbetslöshetsdagpenningen. Det finns nätcoachning, som är gratis och avsedd för JHL:s medlemmar.

Studerande

Coachning som stöder sysselsättning för alla arbetslösa

Alla JHL:s arbetslösa medlemmar kan söka till gratis nätcoachning som uppfyller aktiveringsvillkoret.

Utbildningen betraktas som en del av aktivitetsvillkoret endast på vissa villkor.  Läs mer om villkoren på Arbetslöshetskassan för offentliga sektorn och välfärdsområdenas webbplats. Granskningsperioden är 65 betalningsdagar lång.

Nätcoachningen Taitava työnhakija (på finska)

Du kan avlägga nätcoachningen Taitava työnhakija när och var som helst. Coachningen är fem dagar lång. Coachningen har ingen ansökningstid, utan du kan inleda den så fort du fått användarkoder till den. Coachningen är gratis.

För att aktivitetsvillkoret ska uppfyllas måste coachningens alla fem dagar avläggas under samma granskningsperiod. Du kan också avlägga kursdagar under veckoslut. Granskningsperioden är 65 betalningsdagar lång.

Om du anmälde dig till nätcoachningen Taitava työnhakija, ska du inte meddela ditt deltagande till TE-byrån.  Det räcker att du skickar ditt deltagarintyg till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Så här inleder du nätkursen

  • Kontrollera via webbkassan eWertti vilken din situation är beträffande aktivitetens granskningsperiod. För att uppfylla aktivitetsvillkoret ska coachningens alla fem dagar avläggas under samma granskningsperiod. Granskningsperioden är 65 betalningsdagar lång.
  • Gå in på coachningens webbplats via adressen www.urapalvelut.fi/jhl och skapa användarkoder.
  • Så här skapar du användarkoder:
  • Skriv först in din e-postadress. Klicka sedan på Jatka.
  • Skriv därefter in hela ditt namn och ditt medlemsnummer i JHL. Medlemsnumret finns på ditt medlemskort.
  • Skapa ett personligt lösenord, som du skriver två gånger.
  • Ge ditt godkännande till behandlingen av dina personuppgifter innan du kan fortsätta.
  • Efter att du sparat uppgifterna får du anvisningar för bekräftande av användarkoderna. Samma användarkoder (=e-postadressen som du angett) och lösenordet du skapat används på alla nätcoachningar.

Kom ihåg att du inte behöver meddela TE-byrån om ditt deltagande i nätcoachningen.  Då du har avlagt coachningen Taitava työnhakija 1 får du ett intyg. Skicka det till Arbetslöshetskassan för offentliga sektorn och välfärdsområdena. Endast på det sättet kan ditt deltagande godkännas inom ramen för aktivitetsuppföljningen och du undviker nedskärningen i dagpenningen.

Om din arbetslöshetsperiod förlängs, kan du avlägga fortsättningscoachningen Taitava työnhakija 2 (på finska) och därefter ännu Taitava työnhakija 3 (på finska). Coachning-perioderna ska avläggas i ordningsföljd. Fortsättningsperioderna syns på nätet först efter att föregående period har avlagts.

Vid avslutandet av varje coachning-period får du automatiskt ett intyg över de dagar som du avlagt nätcoachningens program på nätet. (Om du avlägger färre än fem dagar ska du delta också i annan motsvarande utbildning som uppfyller aktiveringsmodellens aktivitetsvillkor, så att du avlägger alla fem dagarna under en och samma granskningsperiod.

Skicka deltagarintyget till Arbetslöshetskassan för offentliga sektorn och välfärdsområdena. Endast på det sättet kan ditt deltagande godkännas inom ramen för aktivitetsuppföljningen och du undviker nedskärningen i dagpenningen.