Kurser för stöd i jobbsökning

Aktiveringsmodellens nedskärningsautomat och förpliktelser upphävdes den 1 januari 2020. Lagändringen trädde i kraft genast. Nätcoachningen Taitava työnhakija som JHL erbjöd sina arbetslösa medlemmar har avslutats 31.12.2019.

Studerande

Aktiveringsmodellens nedskärningsautomat slopades 1.1.2020. Nätcoachningen Taitava työnhakija som JHL erbjöd sina arbetslösa medlemmar har avslutats 31.12.2019. Studieprestationern som eventuellt blev på hälft har avslutats.