Organisationskurser

Du kan ansöka till organisationskurserna även om du inte är aktiv i JHL:s verksamhet.

På organisationskurserna lär du dig om viktiga färdigheter och kunskaper som behövs i organisationsverksamhet. Deltagarna lär som om föreningsledning, organisationsekonomi, kommunikation, datateknik och skötsel av medlemsärenden. På kurserna lär man sig också att utveckla föreningens verksamhet och samhällspåverkan.

Deltagarna kan bygga upp en lämplig studiehelhet genom att välja intressanta kurser som stöder det egna arbetet. En stor del av organisationskurserna är avsedda för aktiva, men JHL ordnar också kurser som är avsedda för alla medlemmar. Du kan också ansöka till kurserna fastän du inte ännu är en s.k. aktiv, men har för avsikt att bli det. Kontakta i så fall ansvarsläraren för organisationskurserna.

Organisationkuser ordnas på JHL-institutet men föreningarna kan också ordna organisationskurser självständigt.

JHL-institutets ansvarslärare för organisationskurserna är Janne Hernesniemi.

Janne Hernesniemi
Organisations- och samhällskurser
janne.hernesniemi@jhl.fi
050  361 1019