Förtroendemannakurser

Förtroendemannen är JHL:s medlemmars företrädare på arbetsplatsen. JHL stöder förtroendemännen genom att erbjuda dem ett mångsidigt kursutbud.

Förtroendemannakurser

JHL ordnar kurser för förtroendemän, huvudförtroendemän och deras suppleanter. Kursutbudet sträcker sig från grundkurser till mer ingående bransch- eller temainriktade kompletterande fortsättningskurser. Som förtroendeman kan du på JHL:s kurser bekanta dig grundligt med till exempel arbetsrätt. På en del kurser behandlas även förhandlingsverksamhet och social växelverkan.

Förtroendemannakurserna är avlönade för förtroendemännen i enlighet med vad som står i utbildningsavtalet för branschen i fråga. Bekanta dig med kursutbudet i kurskalendern.

Förtroendemannakurser

Hur söker jag till förtroendemannakurserna?

Anmäl dig via till kurserna från och med juli 2019.

Det är viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens faktureringadress.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivning per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.