Förtroendemanna- och arbetarskyddskurser

Förtroendemannen är JHL:s medlemmars företrädare på arbetsplatsen. JHL stöder förtroendemännen genom att erbjuda dem ett mångsidigt kursutbud. På arbetarskyddskurserna går man igenom arbetarskyddets grunder och på fortsättningskurserna ges kompletterande utbildning. En del av förtroendemannakurserna är avlönade för förtroendemännen i enlighet med vad som står i utbildningsavtalet för branschen i f

Förtroendemannakurser

JHL ordnar kurser för förtroendemän, huvudförtroendemän och deras suppleanter. Kursutbudet sträcker sig från grundkurser till mer ingående bransch- eller temainriktade kompletterande fortsättningskurser. Som förtroendeman kan du på JHL:s kurser bekanta dig grundligt med till exempel arbetsrätt. På en del kurser behandlas även förhandlingsverksamhet och social växelverkan.

Förtroendemannakurserna är avlönade för förtroendemännen i enlighet med vad som står i utbildningsavtalet för branschen i fråga. Bekanta dig med kursutbudet i kurskalendern. Begränsa sökningen till Förtroendemannakurser.

Hur söker jag till förtroendemannakurserna?

Du kan ansöka via kurskalendern, direkt från varje kurs presentationssida eller genom att logga in i mittJHL med dina inloggningskoder.

Det är viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta i kursen och tar reda på arbetsgivarens faktureringsadress.

Kom ihåg att det är på ditt ansvar att lämna in aktuella faktureringsuppgifter och kontrollera dem.

Kom också ihåg att kontrollera

  • arbetsgivarens nätfaktureringsadress
  • arbetsgivarens FO-nummer.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivningen per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.

Kurser i arbetarskydd

På arbetarskyddskurserna går man igenom arbetarskyddets grunder och på fortsättningskurserna ges kompletterande utbildning. En del av kurserna är avlönade.

Arbetarskyddskurserna är avsedda för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och suppleanter i samarbetsorgan på arbetsplatsen. På arbetarskyddskurserna går man igenom arbetarskyddets grunder och på fortsättningskurserna ges kompletterande utbildning.

På fortsättningskurserna behandlas belastning, bemötande, inneluften på arbetsplatsen samt problem och lösningar som gäller dessa teman. Lär dig om utveckling av välbefinnande på arbetet på Välbefinnande i arbetet -kortutbildning.

Lön för kurstiden

En del kurser som gäller arbetarskyddet är avlönade. Huruvida du får lön för kurstiden beror på utbildningsavtalet inom din bransch. Det är viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens nätfaktureringadress och FO-nummer.

Bekanta dig med kursutbudet i kurskalendern. Avgränsa sökningen till arbetarskydd.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivningen per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.