Lön för kurstiden

JHL:s medlemmar som har ett förtroendeuppdrag får full lön för att delta i vissa utbildningar.

Avlönade kurser

Enligt avtal med arbetsgivaren finns det en del kurser som förtroendevalda kan delta i och få full lön för kurstiden. Avlönade kurser är förtroendemanna-, arbetarskydd- och samarbetskurser.

Arbetsgivaren betalar lön för den tid som den anställda deltar i kursen. Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente och eventuella dagtraktamenten samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

Kurser för vilka arbetstagarna får lön för omfattas av ett så kallat utbildningsavtal. Varje bransch har ett eget utbildningsavtal i vilket man definierar vilka målgrupper som har rätt till avlönade kurser och andra ersättningar.

På denna sida finns information om fackliga utbildningar som omfattas av utbildningsavtal, dvs. avlönade kurser. Utbildningarna finns listade branschvis. Man ansöker om plats på kurser som omfattas av arbetsgivarens stöd via kurserna i kurskalendern.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivningen per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510.

Avlönade svenskspråkiga kurser 2022 (pdf, 100 KB)

Kostnadsersättning som arbetsgivaren betalar

JHL:s medlemmar omfattas av flera olika utbildningsavtal med varierande villkor. Beroende på avtalet ska arbetsgivaren betala lön till kursdeltagaren och JHL-institutet eller kursens arrangör fakturerar ersättningar för kurstiden av arbetsgivaren. På kursdeltagarna tillämpas de villkor för avlönade kurser som antecknats i det gällande utbildningsavtalet för just hens avtalsbransch.

Utbildningsavtalet gäller förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser. I utbildningsavtalet definieras de målgrupper som omfattas av arbetsgivarens kursstöd.

Avgifter som förbundet fakturer av arbetsgivaren år 2022

Förtroendemannakurser och samarbetskurser

När man deltar i samarbets- och förtroendemannakurser betalar arbetsgivaren förbundet ersättning för måltidskostnaderna. Ersättningen utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas. Förbundet uppbär måltidsersättningen i sin helhet av arbetsgivaren.

Ersättningar sektorvis:

 • Kommunsektorn 26,21 euro/dag
 • Energibranschen 26,21 euro/dag
 • Församlingarna 26,00 euro/dag
 • Staten 27,50 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 55,00/dag
 • Universiteten 27,50 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 55,00/dag
 • Nationalgalleriet 27 50 euro/dag för en dags kurser och för två dagars kurser eller längre kurser 55 euro/dag
 • AVAINTA 23,90 euro/dag (rekommendation)
 • PALTA 25,00 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 50,00/dag
 • VR 22,71 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 45,42/dag.

JHL betalar resekostnaderna och eventuella resedagtraktamenten.

Arbetarskyddskurser

Arbetsgivaren betalar lön till dem som deltar arbetarskyddskurser. Förbundet uppbär dessutom en ersättning för kurskostnaderna av arbetsgivaren. Den utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas.

Ersättningar sektorvis:

 • Kommunsektorn 40,00 euro/dag
 • Energibranschen 26,21 euro/dag
 • Staten 27,50 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 55,00/dag
 • Universiteten 27,50 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 55/dag
 • Nationalgalleriet 27 50 euro/dag för en dags kurser och för två dagars kurser eller längre kurser 55 euro/dag
 • AVAINTA 23,90 euro/dag (rekommendation)
 • PALTA 25,00 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 50/dag
 • VR 22,71 euro för en dags kurser och för två dagars eller längre kurser 45,42/dag.

JHL betalar resekostnaderna och eventuella resedagtraktamenten. 

Avlönade fackliga kurser 2022 (på finska)