Gör en kursanmälan

Anmäl dig elektroniskt till JHL:s kurser. Kursanmälan görs via e-tjänsten mittJHL eller via kurskalendern.

JHL-medlemmar kan anmäla sig till kurser som förbundet ordnar elektroniskt via kurskalendern, direkt från varje kurs presentationssida eller genom att logga in i mittJHL med de egna inloggningskoderna. Vid inloggningen används alltid samma användarnamn och lösenord.

Medlemmar i organisationsanslutna förbund anmäler sig med ansökningsblanketten.

Ansökningablankett för medlemmar i organisationsanslutna förbund

De som inte är medlemmar i förbundet kan höra sig för om kurspriser och eventuella lediga kursplatser med hjälp av kontaktblanketten eller per e-post.

Anmälningstiden löper ut cirka fem veckor före kursen inleds. Noggrannare information finns i kurskalendern.

Du kan alltid fråga efter lediga platser efter att anmälningstiden löpt ut. Ta kontakt med JHL:s kursrådgivning med kontaktblanketten, e-post kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Du får bekräftelse på om du fått plats på kursen i god tid efter att ansökningstiden löpt ut. Tillsammans med kursbekräftelsen får du mer information och reseanvisningar.  Till kurserna väljs i första hand sådana medlemmar som kursen är avsedd för.  JHL:s utbildningstjänster väljer ut deltagarna.

JHL erbjuder också nätkurser för sina medlemmar.

Du kan ta kontakt med kursrådgivningen per e-post på adressen kurssit@jhl.fi, per telefon på numret 010 7703 510 eller med kursförvaltningens kontaktblankett.

Förtroendemannakurser, samverkanskurser och arbetarskyddskurser

Om du vill delta i en förtroendemannakurs, samverkanskurs eller arbetarskyddskurs är det viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens nätfaktureringsadress och FO-nummer. Läs mer på sidan Lön för kurstiden .

Kiljavainstitutets kurser

Anmälan till Kiljavainstitutets kurser sker via JHL:s kursrådgivning. Mer information om kurserna och kursanmälan ges per telefon på numren 010 7703 510 eller e-post kurssit@jhl.fi.

Läs mer om Kiljavainstitutets kurser på sidan Utbildningssamarbete.

Anmälan till ABF:s kurser

Du anmäler dig till Arbetarnas Bildningsförbund ABF:s kurser direkt till ABF. Bekanta dig med ABF:s kursutbud.