Gör en kursanmälan

Anmäl dig elektroniskt till JHL:s kurser. Ett nytt kursanmälnignssystem togs i bruk i juli 2019. Nu kan du anmäla dig på kurs direkt via kurskalendern.

JHL-medlemmar kan anmäla sig på kurs elektroniskt via anmälningssystemet minaKurser (finska: omaKoulutus) som togs i bruk i juli 2019. Anmälningen sker direkt via kurskalendern.

Vid anmälningen används samma inloggningskoder som till mittJHL.

Du kan ta kontakt med kursförvaltningen per e-post på adressen kurssisihteerit@jhl.fi, per telefon på numret 010 7703 510 eller med kursförvaltningens kontaktblankett.

Icke-medlemmar kan ansöka till studiedagar med en pappersblankett.

Kursansökan för icke-medlemmar