Gör en kursanmälan

Anmäl dig elektroniskt till JHL:s kurser. Kursanmälan görs via e-tjänsten mittJHL eller via kurskalendern.

JHL-medlemmar kan anmäla sig till kurser som förbundet ordnar elektroniskt via kurskalendern, direkt från varje kurs presentationssida eller genom att logga in i mittJHL med de egna inloggningskoderna. Vid inloggningen används alltid samma användarnamn och lösenord.

Medlemmar i organisationsanslutna förbund anmäler sig med ansökningsblanketten.

Ansökningablankett för medlemmar i organisationsanslutna förbund

De som inte är medlemmar i förbundet kan höra sig för om kurspriser och eventuella lediga kursplatser med hjälp av kontaktblanketten eller per e-post.

Anmälningstiden löper ut cirka fem veckor före kursen inleds. Noggrannare information finns i kurskalendern.

Du kan alltid fråga efter lediga platser efter att anmälningstiden löpt ut. Ta kontakt med JHL:s kursrådgivning med kontaktblanketten, e-post kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Du får bekräftelse på om du fått plats på kursen i god tid efter att ansökningstiden löpt ut. Tillsammans med kursbekräftelsen får du mer information och reseanvisningar.  Till kurserna väljs i första hand sådana medlemmar som kursen är avsedd för.  JHL:s utbildningstjänster väljer ut deltagarna.

JHL erbjuder också nätkurser för sina medlemmar.

Du kan ta kontakt med kursrådgivningen per e-post på adressen kurssit@jhl.fi, per telefon på numret 010 7703 510 eller med kursförvaltningens kontaktblankett.

Förtroendemannakurser, samverkanskurser och arbetarskyddskurser

Om du vill delta i en förtroendemannakurs, samverkanskurs eller arbetarskyddskurs är det viktigt att du på förhand kommer överens med din arbetsgivare om att delta på kursen och tar reda på arbetsgivarens faktureringsadress. Läs mer på sidan Lön för kurstiden .

Kiljavainstitutets kurser

Anmälan till Kiljavainstitutets kurser sker via JHL:s kursrådgivning. Mer information om kurserna och kursanmälan ges per telefon på numren 010 7703 510 eller e-post kurssit@jhl.fi.

Läs mer om Kiljavainstitutets kurser på sidan Utbildningssamarbete.

Anmälan till ABF:s kurser

Du anmäler dig till Arbetarnas Bildningsförbund ABF:s kurser direkt till ABF. Bekanta dig med ABF:s kursutbud. Mer information om ABF:s kurser finns på sidan Utbildningssamarbete.